Skip to content

Robotisering en automatisering gaan hand in hand bij Veros Metaalwerken

Robotisering vergt een vergaande transitie binnen een onderneming. Het is niet even simpel een kwestie van een robot aanschaffen en de productie kan beginnen. Oscar Fränzel van Veros Metaalwerken weet daar als geen ander over mee te praten.

Over Veros Metaalwerken

Veros Metaalwerken is een dynamisch familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de toelevering van industriële onderdelen geproduceerd door middel van verspanende bewerkingen. Ze bedienen daarbij voornamelijk de automobielbranche, scheepvaart, voedingsmiddelenindustrie en de High Tech industrie waarvoor veel enkelstuks en kleine series geproduceerd worden.

Veros Metaalwerken maakt zich uniek door zijn veelzijdigheid. Klanten kunnen bij Veros terecht voor verschillende soorten, maten en complexiteit qua product. Dankzij een goede planning binnen het productieproces zijn spoedopdrachten geen probleem voor Veros Metaalwerken, maar er is nog wel wat te verbeteren aan de automatiseringsmogelijkheid van de huidige planningssoftware.

Ontwikkeling in Smart Industry

In 2012 heeft Oscar Fränzel het familiebedrijf Veros Metaalwerken overgenomen. Deze van oudsher conventioneel familiebedrijf heeft de afgelopen jaren al flinke slagen gemaakt qua automatisering, maar de komende jaren staat er ook veel op de planning. In 2014 werd de eerste robot in gebruik genomen, waarna het bedrijf zich verder ontwikkeld heeft met het aanschaffen van 3 robots, 2 kleine robotcels en een grote robotcel.

Een van de grootste uitdaging binnen de ontwikkeling van een geautomatiseerd productieproces middels robotisering was het afstemmen van de software. Oscar Fränzel noemt met name de communicatie tussen verschillende leveranciers als een groot struikelblok.

"Op het moment dat je het oriëntatiegesprek aangaat, is volgens de leverancier van een robot of een stuk software alles mogelijk. Pas op het moment dat het in gebruik genomen wordt, kom je er pas echt achter wat er nog allemaal ontwikkeld moet worden om het hele proces goed te laten verlopen."

Middelsoftware voor industriële automatisering

Een vergaande ambitie om het productieproces nog scherper op de rit te krijgen is bij Veros Metaalwerken inmiddels al in ontwikkeling. Het probleem van miscommunicatie tussen verschillende softwarepakketten wil Veros Metaalwerken gaan opvangen door het gebruik van middelware. Door deze verbindingssoftware is het mogelijk nog sneller te communiceren tussen verschillende technieken waardoor het productieproces verder geoptimaliseerd kan worden. En je veel beter inzicht krijgt in verschillende data, zoals; planning, machine, CAM, ERP-data.

Onder andere door deze ontwikkelingen werd het mogelijk om 24/7 het productieproces te laten draaien en wordt het haalbaar om meer omzet te genereren met hetzelfde aantal werknemers. Een goede planningstool is daarbij uitermate belangrijk. Er wordt dan ook een zekere mate van creativiteit, zelfstandigheid en flexibiliteit gevraagd van de werknemers waardoor nog meer mogelijk is binnen het productieproces.

Verbinding binnen de branche

Je hebt een lange adem nodig voor innovatie dat weet Oscar inmiddels als geen ander. Binnen de ontwikkelingen liep Veros Metaalwerken vooral aan tegen het conventionele karakter van de branche. Een goede communicatie tussen gelijkgestemde ondernemers en leveranciers is juist essentieel om de branche verder te ontwikkelen en dat is binnen de branche soms ver te zoeken.

Oscar Fränzel staat daar juist heel open in en hoopt dat in de toekomst juist meer samen ontwikkeld wordt binnen de branche. De kracht om kennis samen te bundelen kunnen dan leiden tot mooie innovaties. Mede de kracht van het delen van kennis is de reden geweest dat Oscar Fränzel in 2021 is gestart met een eigen opleidingsinstituut  ‘Verder in Techniek’. Leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om binnen 8 weken fulltime te worden opgeleid tot een CNC-operator.

Een laatste tip voor de ondernemer

Vanaf het begin van het ontwikkelingsproces op gebied van robotisering en automatisering heeft Oscar Fränzel zich goed laten informeren. Bij het ontwikkelingsproces werd gelijk duidelijk dat er nooit een perfect passend antwoord is op een automatiseringsprobleem en dat een leverancier van een robot of een softwarepakket nooit een kant-en-klaar product kan leveren.

Iedere robot, ieder softwarepakket wordt aangeboden als het ultieme antwoord op het probleem, maar er is binnen iedere onderneming uiteindelijk veel tijd nodig om alle losse onderdelen binnen een productielijn goed met elkaar te laten communiceren. Voor een goed ontwikkelingsproces is een eigen IT'er binnen het bedrijf een kostbare, maar zeker een onmisbare investering in de toekomst.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts