Skip to content

Slimme ondersteuning voor servicemonteurs bij HTC Parking & Security

Bron: TNO en HTC Parking & Security

Hoe kun je monteurs zo ondersteunen dat zij een optimale bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Dat was de uitdaging van HTC Parking & Security. Het bedrijf wil meer inzetten op circulaire productie en een van de schakels die ontbrak was slimme software voor de monteurs in de fabriek en in het veld. Samen met TNO werd in twee maanden een digitale werkinstructie gemaakt en getest.

Speedgate as a Service

HTC Parking & Security ontwikkelt en produceert speedgates, dat zijn snel vouwende geautomatiseerde hekken voor bedrijventerreinen en parkeergarages. HTC zit midden in een omslag naar duurzaam ondernemen en adopteerde een nieuw businessmodel: de speedgates worden niet meer verkocht aan de klant maar als een dienst geleverd: Speedgate as a Service. Dat betekent dat de speedgates eigendom blijven van HTC, dat daarmee ook verantwoordelijk is voor het juiste onderhoud.

vouwhek HTC

Aan de ene kant levert dit businessmodel een belangrijke bijdrage aan circulaire productie: het geeft een prikkel om langdurig gebruik na te streven en de garantie dat alle materialen retour komen zodat hergebruik wordt geoptimaliseerd; het zogeheten refurbishen en remanufacturen. Aan de andere kant betekent het dat er meer geïnvesteerd moet worden in het opleiden en ondersteunen van de monteurs. Er gaat namelijk op een andere manier gewerkt worden.

Stefan Morssink, business innovatie manager HTC: “Wanneer een component storing veroorzaakt wordt dat onderdeel nu vervangen en afgevoerd. Om te refurbishen moet je meer weten over de oorzaak van het falen. Dan kun je bepalen wat en hoe je moet repareren en hoe je het onderdeel opnieuw kunt gebruiken. Bij het “as a service model” hebben we een sterke prikkel om toekomstig falen te voorkomen; we betalen de vervangingen immers zelf. Dat vraagt om anders werken en om slimme software die kan helpen analyseren hoe de verschillende componenten presteren en wat de oorzaak van falen is.”

Inspiratie voor en door ondernemers

Tijdens een inspiratiesessie kwam HTC in contact met TNO. Reinier Könemann, onderzoeker bij TNO: ”Wij helpen bedrijven met nieuwe technologie die medewerkers kan ondersteunen bij hun werk. We noemen dit ook wel operator support (OS) technologie. We doen dat op verschillende manieren: er kan inspiratie worden opgedaan in het fieldlab RoboHouse. Daar zie je demo’s van collega-bedrijven en hoe zij de zaken hebben aangepakt. Ook kan in een gezamenlijke werksessie worden bepaald of OS-technologie van toegevoegde waarde voor het bedrijf kan zijn. Een aanvullende mogelijkheid is een korte pilot of een complete haalbaarheidsstudie.”

Volgende afbeeldingen SI nieuwsbrief (640 x 444 px) (77)

De uitdaging in de praktijk

Voor HTC werd gekozen voor een haalbaarheidsstudie met als vraag: Hoe kan OS-technologie helpen bij de service, inspectie en demontage van de speedgates?

Uit de inventarisatie kwamen 2 functies die de OS-technologie moet ondersteunen:

  1. Het systeem moet heldere stapsgewijze werkinstructies geven zodat zowel ervaren als onervaren monteurs het werk goed en snel kunnen uitvoeren.
  2. Alle zaken die de monteurs tegenkomen moeten makkelijk kunnen worden vastgelegd. Met die gegevens kunnen analyses worden uitgevoerd over bijvoorbeeld de oorzaak van storingen en de verwachte levensduur van bepaalde componenten.

Reinier Könemann, onderzoeker bij TNO: ”Samen met een collega ben ik een paar keer op bezoek geweest bij HTC om de situatie te zien, mensen te spreken en samen aan de oplossing te werken. Het samenbrengen van onze kennis en die van de mensen uit de praktijk geeft een enorme meerwaarde.”

TNO biedt praktische kennis aan de ondernemer

Samen met HTC is door TNO een prototype applicatie ontwikkeld op basis van een bestaande oplossing.

Reinier Könemann, onderzoeker bij TNO: ”TNO heeft veel ervaring met de verschillende commerciële aanbieders van digitale werkinstructie software. Wij kunnen snel beoordelen welke software het best gebruikt kan worden in een bepaalde situatie. Dat scheelt de ondernemer veel tijd. Ook helpen wij bij het programmeren en het trainen van de gebruikers.”

Na een kick-off en training werd de applicatie getest door de servicemonteurs van HTC. Reinier Könemann, onderzoeker bij TNO: “De geregistreerde data door monteurs gaf bij de eerste analyse al veel meer inzicht in de reden van uitval van sommige componenten. Daar kon HTC direct zijn voordeel mee doen.”

Stefan Morssink, business innovatie manager HTC: “Met TNO kunnen we dingen uitproberen waarmee we vanuit een breder perspectief een probleem aanpakken. De opbrengst daarvan ligt vaak wat verder in de toekomst. Daardoor is het misschien niet de eerste stap die een mkb’er zelf zou zetten, maar het is uiteindelijk wel van strategisch belang voor de ontwikkeling van het bedrijf.”

Smart Maintenance (9)

Kan TNO jouw onderneming helpen met Operator Support-technologie?

TNO ziet een enorme behoefte aan effectieve ondersteuning van medewerkers. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met Smart Glasses, geprojecteerde instructies of digitale werkinstructies via tablets of beeldschermen.

Hoe versterk je jouw organisatie met Instructional Operator Support?

Technologische vooruitgang vergroot de complexiteit in productie, en de vraag naar 100% kwaliteit en traceerbaarheid groeit. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, verschillen medewerkers vaak sterk in ervaring, taal, opleidingsniveau en technische skills.

Ontdek Instructional Operator Support Technologieën, die jouw medewerkers cruciale informatie bieden tijdens handmatige werkzaamheden, inclusief stapsgewijze begeleiding en remote-expertmogelijkheden.

Welke Instructional Operator Support past bij jouw specifieke productie- assemblage- of onderhoudswerkzaamheden? En is je organisatie er klaar voor? Ontdek het met TNO's Technologiewijzer - snel en laagdrempelig inzicht welke technologie jouw organisatie kan versterken. Vul de Technologiewijzer hier in 

TNO tablet

Heb je zelf een uitdaging in jouw bedrijf waarbij je denkt dat OS-technologie zouden kunnen helpen? Neem dan contact op met Gu van Rhijn via e-mail gu.vanrhijn@tno.nl of telefoon 06-211 343 62

426_1_TNO_ifl_zwart hoog

 

TNO heeft veel ervaring met de verschillende commerciële aanbieders van digitale werkinstructie software. Wij kunnen snel beoordelen welke software het best gebruikt kan worden in een bepaalde situatie. Dat scheelt de ondernemer veel tijd.