Skip to content

Succesfactoren voor schaalbare digitale innovatie

 

Volgens voorspellingen van Gartner zal maar liefst 60% van de digitale transformatieprojecten voor 2025 falen of niet aan de verwachtingen voldoen. Waarom gebeurt dit? En belangrijker nog, hoe kunnen we dit voorkomen? In dit artikel gaan we in op de cruciale rol van coördinatie en afstemming bij het realiseren van een succesvolle digitale transformatie in de context van Industry 4.0.

Een van de voornaamste obstakels bij het implementeren van Industry 4.0 is het gebrek aan overkoepelende coördinatie en een duidelijke visie op “het grotere plaatje”. Vaak ontbreekt het aan top-down sturing en ondersteuning, waardoor bottom-up ontwikkeling niet de nodige steun krijgt. Dit resulteert in een overweldigende hoeveelheid pilots die als "Proof of Concept" (PoC) zijn uitgewerkt in verschillende bedrijfseenheden, fabrieken en afdelingen. Helaas blijken de gestelde doelen vaak te ambitieus te zijn, omdat de vereisten niet voldoende zijn gewaarborgd.

Het belang van Business-IT-afstemming

Een gebrek aan afstemming tussen de business en IT leidt tot projectfalen of het niet volledig benutten van waardecreatie. Om de waarde van digitalisering te ontsluiten, is een goede afstemming tussen de business en IT essentieel. Hierbij is het cruciaal om zowel de business- als IT-afdelingen vanaf het begin te betrekken bij het opstellen van een heldere visie en een gedegen roadmap. Regelmatig overleg en het inschakelen van externe expertise uit het ecosysteem met kennis van zowel de industrie als de mogelijkheden van digitalisering kunnen hierbij helpen.

De rol van het management

Het management speelt een essentiële rol in het overzien en begeleiden van de digitale transformatie. Het is belangrijk om niet alleen te focussen op technologische aspecten, maar ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met de koers die het bedrijf wil volgen. Het management dient een gemeenschappelijke visie en doelstellingen te definiëren, zodat er geen miscommunicatie en onrealistische verwachtingen ontstaan. Door de business- en IT-afdelingen te betrekken bij het opstellen van deze visie en roadmap, wordt een gezamenlijke aanpak gecreëerd die schaalbaar en duurzaam is.

website afbeeldingen (21)Externe expertise en focus op waardecreatie

Om te investeren in de juiste technologieën en waardecreatie voor de business te garanderen, kan externe expertise en ervaring met vergelijkbare use cases en technologie implementaties van grote waarde zijn. Externe experts met kennis van de specifieke industrie en digitaliseringsmogelijkheden kunnen helpen bij het behouden van de focus op het grotere doel. Daarnaast beschikken zij over de technische kennis die nodig is om complexe veranderingen in IT- en procesomgevingen succesvol door te voeren.

Conclusie

Het realiseren van een succesvolle digitale transformatie in het kader van Industry 4.0 vereist overkoepelende coördinatie en afstemming van activiteiten. Bottom-up ontwikkeling moet worden ondersteund door top-down sturing en ondersteuning. Het management speelt een cruciale rol bij het definiëren van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen, waarbij zowel de business- als IT-afdelingen betrokken worden. Externe expertise kan helpen bij het behouden van de focus op waardecreatie en het succesvol implementeren van technologische veranderingen. Door deze aspecten te benadrukken en te integreren in een integrale aanpak, kunnen bedrijven de obstakels overwinnen en de volledige potentie van Industry 4.0 benutten.

 T_systems_co-branding_logo_rgb_p
 

T-Systems Nederland

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts