Skip to content

Technologie om de industriële keten te digitaliseren

 

Digitaliseren in de keten betekent zoveel als ervoor zorgen dat elke betrokken partij op het juiste moment over de juiste informatie kan beschikken om zo de taken te kunnen voltooien die op dat moment nodig zijn. Deze digitale infrastructuur wordt ook wel een digitale draad of in het Engels “digital thread” genoemd; alle relevante partijen zijn middels deze digitale keten met elkaar verbonden en wisselen data uit.

Vanuit Industrie 4.0 zijn er een aantal technologieën die kunnen bijdragen aan het realiseren van deze digitale infrastructuur waar kennis en informatie sneller, eenvoudiger en efficiënter gedeeld kan worden. Zo heeft dit bijvoorbeeld bij een fabrikant van industriële kleppen geleid tot een reductie van dubbel werk door verschillende afdelingen en een verhoging van de data integriteit.

Product Lifecycle Management

Om ervoor te zorgen dat de juiste productinformatie op het juiste moment in de juiste versie beschikbaar is, kan PLM (Product Lifecycle Management) worden ingezet. PLM richt zich op het delen van kennis en informatie rond het product vanaf het allereerste ontwerp naar productie en verder. Door de inzet van PLM worden de typische eilandjes of silo’s die vaak binnen een bedrijf aanwezig zijn met elkaar verbonden en putten zij uit dezelfde bron van productinformatie. Bij een machinebouwer in ondermeer de medische industrie heeft dit tot een verhoging van de productiviteit en efficiency geleid. Daarnaast is de basis gelegd om van zogenaamde engineer-to-order naar configure-to-order te gaan.

3-Jul-04-2023-08-05-01-0639-AMService Lifecycle Management

Voor veel maakbedrijven zijn serviceactiviteiten een steeds belangrijker onderdeel. SLM (Service Lifecycle Management) richt zich op het managen van deze serviceactiviteiten, bijvoorbeeld door ervoor zorgen dat alle serviceactiviteiten in een keer op correcte wijze kunnen worden uitgevoerd (first-time fix rate).

Application Lifecycle Management

Aangezien veel producten tegenwoordig een softwarecomponent hebben, richt ALM (Application Lifecycle Management) zich specifiek op het beheer van softwareapplicaties zoals requirements management.

Industrial Internet of Things

Het digitaliseren van de producten zodat hiermee op afstand verbinding kan worden gemaakt gebeurt ook steeds vaker; Smart of Connected Products. Middels IIoT (Industrial Internet of Things) kan men bij deze slimme producten bijvoorbeeld onderhoud voorspellen zodat onderhoudsactiviteiten alleen plaats vinden wanneer dit echt nodig is. Naast tijd- en kostensparingen draagt dit ook bij aan duurzaamheid of sustainability.

5-Jul-04-2023-08-05-45-6971-AMStatistische Proces Controle

Inzicht in de juiste informatie, bijvoorbeeld via dashboards, kan bijdragen aan effectieve besluitvorming. Het moet voor het bedrijf ten alle tijden duidelijk zijn met welk doel de informatie wordt gegenereerd, bijvoorbeeld voor de inzet van SPC (Statistische Proces Controle) of andere kwaliteitsdoeleinden. Een goed informatie model of data architectuur voorkomt dat men enorme hoeveelheden data gaat genereren en opslaan waar uiteindelijk niets mee gedaan wordt.

Augmented Reality en Digital Twin

Met AR (Augmented Reality) wordt de digitale informatie zichtbaar gemaakt in de realiteit. Zo kan een digitale tweeling (Digital Twin) van het daadwerkelijke product uiterst handig zijn om nieuwe medewerkers te trainen. Onderhoud kan vele malen sneller worden uitgevoerd omdat de monteur stap-voor-stap de werkinstructie volgt via een mobiel apparaat. Het voordeel is dat de monteur de procedure niet eerst hoeft op te zoeken in een map, de procedure zit in het apparaat die de monteur gelijk naar het juiste onderdeel begeleid. Papierloze kwaliteitsinspecties en ondersteuning op afstand zijn ook enkele aspecten die AR mogelijk maakt. Een producent van hoge kwaliteitsmodules voor de semi conductor industrie heeft middels AR de productiviteit significant weten te verhogen. Het bedrijf is in staat geweest om met bestaande bedrijfsmiddelen binnen dezelfde tijd een hogere output te genereren met minder fouten!

1-Jul-04-2023-08-06-44-5732-AMEr zijn legio mogelijkheden om te digitaliseren in de keten. Wil je meer weten over een van bovenstaande onderwerpen, neem dan contact met innoptus op.

 
Picture of Jérôme la Fontaine - innoptus

Jérôme la Fontaine - innoptus

 

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts