Skip to content

Brink Industrial: Van familiebedrijf naar Industry 4.0

De transformatie van traditioneel produceren naar robotisering binnen een onderneming is een intensief traject van digitalisering van het productieproces. Brink Industrial lichten toe hoe zij dit gerealiseerd hebben.

Dat innovatie, circulair ondernemen en robotica hand in hand gaan is al lang bekend. Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van deze innovatieve ontwikkelingen en implementeren het met succes binnen hun onderneming. Wij spraken Wido van den Bosch, directeur en mede-eigenaar van Brink Industrial over hun industriële transitie.

Over Brink Industrial 

Sinds 1903 is metaalbewerking het domein van Brink Industrial en is uitgegroeid tot een erkend specialist in het bewerken van allerlei metalen. Met name op het gebied van dunne plaat kennen ze geen beperkingen en kunnen ze werkelijk álles realiseren. Daarbij beheersen ze het complete traject van design en engineering tot assemblage en Supply Chain Management.

Als expert in hoogwaardig plaatwerk heeft Brink een solide en jarenlange reputatie opgebouwd. Wie binnen de plaatwerksector een sterke positie wil blijven innemen, zal voortdurend op de marktdynamiek moeten anticiperen. Innoveren is anno nu geen verdienste meer, maar een must. Daarbij zijn de principes van Smart Industry (ofwel Industry 4.0) de springplank naar een efficiënter, schoner en veiliger productieproces dat aansluit bij de standaard van morgen. Het typeert Brink Industrial dat ze als plaatwerkspecialist vooroplopen in deze onvermijdelijke industriële transitie. Stilstaan is geen optie en we steken als pionier nu eenmaal graag onze nek uit.

Eerste stappen in de Smart Industry

In 2013 begon Brink aan een nieuwe fase in zijn bestaan. Het familiebedrijf had een massieve portfolio aan bewerkingen wat niet met zijn tijd mee was gegaan. Brink besloot zich te gaan richten op circulariteit en transformeerde haar bedrijf. Door te investeren in nieuwe technieken, nieuwe machines en nieuwe bewerkingen, wist Brink Industrial in 2017 zich te focussen op Industrie 4.0 waarbij cyberfysieke systemen de fysieke processen gaan beheersen. Na de grote transitie kon het op grotere schaal produceren en heeft Brink Industrial nu al 80% aan werkprocessen kunnen aanpassen en heeft zij nu high-tech in de praktijk verbonden met duurzaamheid.

Robotisering en Industrie 4.0

Door kleine stappen als verbeteringen in efficiëntie, routing en processen kon Brink Industrial uiteindelijk in één keer de grote stap maken. Ze gingen van de “Dark Ages” naar de “Enlightened Ages”, waarbij er flink geïnvesteerd kon worden in robots, met als gevolg een autonome productielijn wat uniek is in Nederland.

“Wij hadden dit eerder moeten doen. Je kijkt ergens tegenop, maar de verandering die je in het bedrijf daarmee brengt, stuurt jou naar de toekomst”

Een positief effect van de robotisering is dat de industrie 4.0 steeds meer bij Brink Industrial een nog grotere hoofdrol is gaan spelen. Door deze innovatieve stappen kan binnen de fabriek nog meer gedigitaliseerd gaan worden en kan de verzamelde data uit het automatiseringproces omgezet worden in een efficiënter productieproces. De keuze om, binnen het productieproces, te kiezen voor een open source systeem en een modulair systeem heeft Brink Industrial een flexibele schil voor zichzelf gecreëerd waardoor aanpassingen in de toekomst nog mogelijk zijn. Deze ketensamenwerking is voor Brink een belangrijk speerpunt geweest. Samenwerkingsverbanden binnen de metaalsector en kennisoverdracht in de Smart Industry maakt dan weer plaats voor nieuwe ideeën.

Circulair is de toekomst

Uniek binnen de huidige productiemaatschappij is de ontwikkelingen van het circulair beleid. Vanuit milieuaspecten wordt produceren zonder afval het nieuwe normaal. Brink Industrial kan zich koploper noemen op gebied van circulariteit en brengt industrie 4.0 en circulariteit bij elkaar. Dat maakt hen uniek. Bij iedere beslissing in de productieketen, van inkoop van gerecycled metaal tot aan de afnemer, is het belangrijk om een circulair beleid te vormen met een lage CO2 Footprint tot gevolg. Inmiddels wordt circulair ondernemen steeds meer de standaard in het bedrijfsleven vanwege een groeiende vraag naar duurzame producten door consumenten.

Een laatste tip voor de ondernemer

We vroegen Wido van den Bosch nog naar een laatste tip:
 “Maak een combinatie tussen circulariteit en Industry 4.0. Laat je erover informeren en ga ermee aan de slag. Het belangrijkste in beide aspecten is het DOEN.


Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts