Skip to content

Wat is het doel om te digitaliseren?

Je hebt de noodzaak gezien om het productieproces van jouw organisatie te digitaliseren. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste processen op de meest optimale manier digitaliseert die voor jouw totale productieproces het beste resultaat oplevert?

Begin hiervoor met een doelomschrijving. Waarom wil je het? Wat moet het opleveren en wat mag/kan het kosten? In dit blog lees je wat redenen kunnen zijn om te willen digitaliseren en welke vragen jij jezelf kunt stellen om te bepalen wat je precies wilt digitaliseren

Thema's

Bij de keuze om het digitaliseringsproces te digitaliseren (data-driven werken) zijn één of meerdere thema’s relevant;

 • Fasen van procesverbeteringKwaliteitsborging
 • Traceability
 • Standaardisatie (Product en Process)
 • Effectiviteit
  • Optimalisatie en Verbetermanagement
  • Kosten efficiëncy
  • Faalkosten (First Time Right)
 • Wendbaarheid / Maatwerk
 • Duurzaamheid
  • Energy monitoring
  • Optimalisatie
 • Governance
  • Product
  • Proces
  • Data
 • Personeel
  • Taakvolwassenheid
  • Sociaal

Smart Industry (17)

Prioriteiten aanbrengen

Om relevantie aan te brengen in de thema's die voor het digitaliseringstraject in jouw bedrijf belangrijk zijn, kan een een set aan vragen voor jezelf beantwoorden door van een cijfer van belangrijkheid te voorzien. Op basis hiervan kan je een prioritering aanbrengen en een plan van aanpak opstellen.

 1. Wil je een beheersbaar (voorspelbaar) proces realiseren?
 2. Wil je vergaande automatisering van het proces realiseren?
 3. Wil je kunnen herleiden / aantoonbaar maken welke grondstoffen en/of processpecificaties voor producten zijn gebruikt?
 4. Wil je kwaliteitscontroles aantoonbaar kunnen maken?
 5. Wil je het proces zoveel mogelijk gestandaardiseerd maken (vaste routine, settings, etc.)?
 6. Wil je de variatie van producten reduceren?
 7. Wil je het proces zoveel mogelijk autonoom kunnen laten verlopen?
 8. Wil je het proces voorspelbaar maken / doorlooptijd verkorten?
 9. Wil je het proces optimaliseren, door middel van continue verbeteren?
 10. Wil je kosten effectief werken door reduceren van verliezen (LEAN)?
 11. Wil je ‘First Time Right’ (voorspelbaar) produceren?
 12. Wil je binnen het (gestandaardiseerd) proces snel kunnen wisselen van product?
 13. Wil je binnen het (gestandaardiseerd) proces maatwerk kunnen maken zonder (teveel) extra effort?
 14. Wil je omsteltijden reduceren of elimineren?
 15. Wil je energy monitoring benutten voor optimalisatie van energieverbruik?
 16. Wil je het proces optimaliseren zodat er duurzamer geproduceerd kan worden (ook minder afval)?
 17. Wil je productborging zodat de samenstelling van het product geen onverwachte variatie toelaat?
 18. Wil je procesborging zodat het proces (alleen) door de aangewezen personen bestuurd kan worden?
 19. Wil je de betrouwbaarheid van de data kunnen waarborgen?
 20. Wil je afhankelijkheid van personeel ontkoppelen?
 21. Wil je het proces toegankelijk en veilig maken door de medewerker te ontzorgen?
 22. Wil je eenvoudig personeel kunnen inzetten vanuit bijvoorbeeld een flexibele pool?
 23. Wil je personeel met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ kunnen inzetten?
 24. Wil je meertalige ondersteuning bieden?
 25. Wil je robotisering toepassen om het werk van medewerkers te ondersteunen en/of te verlichten?
Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts