Skip to content

WCM Vector: Een innovatief kennisplatform voor Smart Maintenance

 

World Class Maintenance (WCM) is het toonaangevende netwerk voor Smart en Sustainable Asset Management in Nederland. De ambitie is helder: streven naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doel wordt verwezenlijkt door de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van slimme onderhoudskennis. WCM richt zich op leden en de bredere samenleving, waarbij projecten op het gebied van slim onderhoud bijdragen aan een verlengde levensduur van assets, verbeterde mobiliteit, de noodzakelijke energietransitie, kennisontwikkeling, en de versterking van de Nederlandse concurrentiekracht.

Het netwerk focust op het genereren van kennis in Smart Maintenance via fieldlabs en onderzoek, en deelt deze kennis met de maatschappij via evenementen, de WCM Summer School, roadshows, en het kennisplatform WCM Vector.

Smart Maintenance (12)-1

Kennisplatform WCM Vector

Het kennisplatform WCM Vector is het platform dat zowel leden als de gehele onderhoudssector toegang biedt tot de expertise van WCM. Het is een online learning community waar kennis wordt geborgd in de vorm van diverse kennisproducten, zoals best practices, whitepapers, instructievideo's, tools, en opleidingen. WCM Vector heeft als doel een interactieve omgeving te bieden waar gebruikers begeleid worden in kennis over onderhoud en asset management. Belangrijk is dat WCM Vector voor iedereen gratis en zonder account toegankelijk is.

Geavanceerde databank

WCM Vector is een geavanceerde databank voor kennisproducten, met een intuïtieve zoekfunctie en een menu dat het Smart Maintenance implementatieproces opdeelt in verschillende fases. Een AI-gestuurde chatbot genaamd Vector helpt gebruikers bij het vinden van specifieke kennisproducten. Gebruikers kunnen ook direct in contact komen met experts achter de kennisproducten of op bredere domeinen. Daarnaast faciliteert het een community waar gebruikers met elkaar en met experts kunnen communiceren.

WCM Vector heeft zelfs de Splash Award 2023 gewonnen in de categorie educatie. De jury was onder de indruk van de AI-gestuurde chatbot Vector, die gebruikers helpt te navigeren tussen alle kennisproducten.

Smart Maintenance (16)-1

De kennisproducten van WCM Vector

Kennisproducten van WCM zijn het resultaat van diverse fieldlabs en projecten gericht op het realiseren van 100% voorspelbaar onderhoud. Deze gevalideerde kennis, in de vorm van samenvattingen, trainingen, rapporten en praktische tools, wordt in de praktijk getoetst in living labs en is relevant voor verschillende sectoren.

Hoe kunnen deze kennisproducten ondernemers helpen?

De kennisproducten op WCM Vector bieden praktische hulpmiddelen voor ondernemers in de maakindustrie die bezig zijn met de implementatie van Smart Maintenance. Ze kunnen bijdragen aan het analyseren van behoeften, het selecteren van juiste hard- en software, en het optimaliseren van het implementatieproces. Bovendien kunnen gebruikers direct in contact komen met experts voor verdere begeleiding.

Voorbeelden van kennisproducten

Stappenplan Predictive Maintenance

Het Stappenplan Predictive Maintenance , biedt een gedetailleerd stappenplan voor asset owners, original equipment manufacturers (OEMs), of serviceproviders om predictive maintenance te starten, structureel te implementeren binnen de organisatie, en op te schalen. Daarnaast bevat het ook een maturiteitsscan waarmee je de voortgang binnen elke categorie kunt beoordelen. 

Business case van Smart Maintenance

De Business case tool biedt de mogelijkheid om de kosten en opbrengsten zorgvuldig af te wegen bij de implementatie van een predictive maintenance-toepassing. Hiermee wordt geanalyseerd of het project een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen met een aanvaardbaar risico. De tool maakt gebruik van vooraf gedefinieerde smart maintenance-onderwerpen en voert een (non)financiële vergelijking uit tussen de traditionele benadering van onderhoud (run-to-failure of preventief onderhoud) en het onderhouden met behulp van predictive maintenance-technieken.

Training Zien wat smarter kan

De vierdaagse cursus Training Zien wat smarter kan geeft een overzicht van slim onderhoud en de diverse monitoringmechanismen. Daarnaast wordt een afwegingskader aangereikt om de juiste methoden te selecteren, en wordt geleerd hoe een bijbehorende businesscase op te stellen.

Smart Maintenance (18)

100% voorspelbaar onderhoud

WCM het netwerk dat streeft naar 100% voorspelbaar onderhoud en WCM Vector het kennisplatform dat deze visie ondersteunt. Het platform biedt toegang tot gevalideerde kennis, praktische tools en een actieve community.

Meer informatie is te vinden op www.worldclassmaintenance.com en www.wcmvector.com. WCM en WCM Vector vormen samen een krachtige combinatie die de Nederlandse industrie ondersteunt bij het realiseren van slim en duurzaam asset management.

WCM Vector

 

De kennisproducten op WCM Vector bieden praktische hulpmiddelen voor ondernemers in de maakindustrie die bezig zijn met de implementatie van Smart Maintenance.