Skip to content

42e Smart Industry Fieldlab BouwLab R&Do van start

Een succesvolle energietransitie kan niet zonder de bouwsector. Circulair bouwen en duurzame bouwprocessen staan dan ook hoog op de agenda. Daarom is vanmiddag het 42e Fieldlab van Smart Industry van start gegaan: BouwLab R&Do. Dit Fieldlab zal een innovatie- en experimenteerplek zijn, waar alle partijen uit de bouwwereld samenkomen voor het versnellen van innovaties op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen de bouw. BouwLab R&Do is een onafhankelijke proeftuin voor onderzoek, met vooral ‘doen’ als credo.

Deze innovatiehub zal alle faciliteiten bieden om in een open setting te experimenteren met nieuwe technische mogelijkheden en duurzame slimme oplossingen. Elke partij die een testcase wil uitvoeren of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken is welkom. BouwLab R&D wil met haar unieke concept bijdragen om de ambitieuze opgaven waar de bouwsector voor staat versneld naar de praktijk te brengen.

BouwLab R&Do is geïnitieerd door 3D Makers Zone en wordt breed ondersteund door onder andere ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland en InHolland. Tijdens de officiële start van BouwLab R&Do werd tijdens het Technology “Booost” dagprogramma (in samenwerking met Booosting) onder andere van gedachten gewisseld met architecten, designers, engineers, tech startups en studenten over welke rol nieuwe technologie en innovaties kunnen spelen bij de realisatie van de opgave van de bouwsector: ‘1 million homes’ in 2030.

Bouwend Nederland bestuurslid Jan Kets gaf het officiële startschot voor BouwLab R&Do. De nieuwe innovatiehub voor de bouw kreeg de officiële Smart Industry Fieldlabstatus toegekend door FME directeur Karsten Klein die Smart Industry Stuurgroep lid Fried Kaanen verving.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts