Skip to content

Aantal vrouwen in technische sector neemt toe

Bron originele artikel: Algemeen Dagblad

Een opvallende ontwikkeling in de technische sector: vrouwen rukken op in techniek, zij het nog mondjesmaat. Deze opmars wordt gezien door brancheorganisatie Techniek Nederland, die op basis van eigen onderzoek constateert dat steeds meer vrouwen hun weg vinden naar technische beroepen en opleidingen.

Vrouw in industrie

Goede carrière kansen

Voorzitter Doekle Terpstra benadrukt de immense mogelijkheden die de technieksector biedt voor vrouwelijke professionals. "Vrouwen kunnen in de techniek snel carrière maken", stelt hij. "En de branche biedt geweldige kansen voor groei en ontwikkeling." Deze boodschap, aldus Terpstra, is van cruciaal belang voor jonge meiden die nadenken over hun toekomstige opleiding en loopbaan.

Gestage toename van vrouwen in techniek

Het aantal vrouwen werkzaam in de technieksector groeit gestaag. In 2020 waren er 15.406 vrouwen actief, een aantal dat nu is gestegen tot 17.169. Deze groeiende aanwezigheid van vrouwen in de techniek is niet alleen een positieve ontwikkeling voor de sector zelf, maar draagt ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie. "Als meer meisjes voor techniek kiezen, komt het behalen van klimaatdoelen snel binnen handbereik", voegt Terpstra toe.

Ondanks deze vooruitgang blijft de groei van vrouwen in de technieksector volgens directeur Sahar Yadegari van VHTO, een expertisecentrum voor genderdiversiteit in techniek en ict, nog steeds te traag verlopen. De stijging van het aantal vrouwen in techniekberoepen is weliswaar zichtbaar, maar blijft nog ver verwijderd van een echt evenwichtige vertegenwoordiging. Yadegari wijst erop dat het huidige tempo betekent dat het nog tientallen jaren kan duren voordat vrouwen een substantieel deel van de sector uitmaken.

Gelijktijdig ook uitstroom

Een zorgwekkende trend die Yadegari aankaart, is het hoge percentage vrouwen dat uiteindelijk de techniekbranche verlaat. Maar liefst 65 procent van de vrouwen stapt uiteindelijk over naar andere sectoren. In een tijd waarin er een schrijnend tekort is aan technisch talent, is het verlies van deze waardevolle krachten een probleem dat niet genegeerd mag worden.

Desalniettemin laten recente bevindingen zien dat vrouwen in de techniek hun werk vaak hoger waarderen dan hun mannelijke collega's. Met een gemiddelde beoordeling van 8,3 ten opzichte van 8,1 bij mannen, geven vrouwen aan dat ze het werk uitdagend vinden en nooit uitgeleerd zijn.

Talent benutten

De opmars van vrouwen in de Nederlandse maakindustrie biedt niet alleen nieuwe perspectieven voor de sector zelf, maar ook voor de bredere samenleving. Het is van cruciaal belang dat bedrijven en organisaties deze trend omarmen en actief streven naar een inclusieve en diverse werkomgeving, waarin talent wordt gekoesterd en benut, ongeacht geslacht.

Vrouwen kunnen in de techniek snel carrière maken. En de branche biedt geweldige kansen voor groei en ontwikkeling.
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry