Skip to content

Ambassadeurs bijeenkomst zorgt voor inzicht, krachtenbundeling en actie

 

Op donderdag 21 september zaten wij met een groep van ruim 30 Smart Industry ambassadeurs samen om na te denken over de manier van samenwerken om onze gezamenlijke doelgroep, de ondernemer in de maakindustrie, te activeren om met digitalisering en smart industry aan  de slag te gaan. We waren te gast bij T-Systems die voor de top20 industrie bedrijven van Nederland aan de slag is met digitalisering en dat vooral doet in samenwerking met de bedrijven zelf: co-creatie.

Elsa 2

Stichting Smart Industry presenteerde kort haar schaalsprong agenda, hoe we daarin samen met jullie aan de slag willen gaan, waar de Nederlandse bedrijven staan met digitalisering, hoe we van oplossing (push) naar technologie (pull) willen en de uitdagingen van de industrie centraal stellen. Dit doen we samen met de regionale EDIH’s aan de hand van de klantreis die we samen hebben gedefinieerd. De website www.smartindustry.nl is vernieuwd volgens dit model en leidt bezoekers gefocust naar de juiste content. Zo kunnen ondernemers snel zien wat er mogelijk is, wie ze zijn voorgegaan en bij wie ze terecht moeten om het zelf ook te doen. Hierbij onderzoeken we in hoeverre een aantal makkelijke vragen snel richting kunnen geven voor de ondernemers en zo alvast kunnen voorsorteren qua onderwerp. Op die manier kunnen bedrijven ook zelf aangeven wat ze op dit moment belangrijk vinden.

Daarna hebben we de aanwezige groep ambassadeurs om feedback gevraagd in drie verschillende groepen. Hierbij hebben we gereflecteerd op de inhoud die we verteld hebben en verder gekeken hoe we impact kunnen realiseren bij de ondernemers.

Jeroen

Er is aangegeven dat het verhaal eenvoudiger, duidelijker en klantgerichter kan met realistische verwachting en moet aanzetten tot concrete actie. Iedereen onderschrijft de focus op oplossingen met heldere business case in plaats van focus op technologie zodat ondernemers oplossingen kunnen realiseren in kleine stappen. Hierbij moet de rol van solution provider, regio, ambassadeur en Nationale organisatie duidelijker en concreter. Er is verwarring over de terminologie van HUBS, EDIHs, regio’s, en de landelijke coördinatie. Ook is het cruciaal in de samenwerking dat er een éénduidige aanpak voor heel Nederland komt waarbij kennis en contacten gedeeld worden.

De website wordt als grote verbetering ervaren, waarbij de focus op de vragen van de ondernemer, de link naar de regio en het zoeken naar ambassadeurs, experts en solution providers als handig wordt ervaren. De regionale keuze kan nog meer verfijnd en de financiële mogelijkheden zouden verduidelijkt kunnen worden. Er moet één scan komen voor heel Nederland. Het verzamelen van data en de analyse van het bezoekersgedrag moet een belangrijke driver worden voor de agendering van Smart Industry. De matchmaking naar experts moet hier goed in afgestemd worden zodat dit beter linkt aan de strategie en wensen van de ondernemers. Wat ook ter sprake kwam is het niet opzetten van een keurmerk voor solution providers, maar wel het onafhankelijk aanbieden van oplossingen met feedback zodat ook gemeten wordt welke oplossingen echt leiden tot succes en impact.

Tom 2

Wat opviel in de sessie is het relatief kleine aantal ondernemers en solution providers in de vertegenwoordiging. Er werd een oproep gedaan om deze groep te vergroten om de verhouding in vertegenwoordiging beter te krijgen. Ook kwam naar voren dat de niveaus van digitalisering voor een groot deel van de doelgroep nog te ambitieus is en beter bereikbaar gemaakt zou moeten worden.

De feedback van de drie groepen ambassadeurs toont aan dat er een sterke behoefte is aan eenvoud, duidelijkheid en klantgerichtheid. Het is belangrijk om deze inzichten mee te nemen in toekomstige beslissingen en strategieën.

Iedereen gaf aan dat ze het fijn vonden om in de groepen met andere ambassadeurs te spreken en dat er voldoende ruimte was voor een goed gesprek. Wij vanuit het Smart Industry Nederland team waarderen dit zeer en gebruiken deze input voor de nieuwe aanpak voor 2024, welke wij ook zeker zullen terugkoppelen.

De feedback van de bijeenkomst benadrukt het belang van klantgerichtheid, eenvoudige communicatie, realistische verwachtingen, samenwerking, duidelijke rollen en actieplannen, en een persoonlijke benadering in de digitalisering van bedrijven.
Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts