CIRCO organiseert traject voor Circulair Business Design.

Amber Fiechter
Circulair ondernemen

CIRCO organiseert een traject voor het ontwerpen van een Circulair Business Design. Maar wat is dit precies en hoe helpt het jouw organisatie met het circulair (her)ontwerpen van jouw product, dienst of businessmodel? Wij gingen hierover in gesprek met Amber Fiechter, Business Development Manager bij FME.

Wat is CIRCOLLAB en wat zijn CIRCO tracks? en wat is jouw rol binnen deze programma's? 

Als Business Development Manager Innovatie bij FME (ondernemersorganisatie technologische industrie) probeer ik continu bedrijven, kennisinstellingen en (overheid) partijen bij elkaar te brengen om innovatie te bevorderen en daarmee de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten!

Technologische, maatschappelijke en arbeidsmarkt transities zijn hierbij de uitdagingen waarbij technologie een grote rol speelt. Als we kijken naar Circulariteit dan zijn er veel bedrijven die daar wel 'iets mee willen doen, maar nog niet weten wat, waar en hoe!' Dat is een van de redenen waarom ik me heb gecommitteerd aan de programma's CIRCOLLAB en CIRCO tracks. 

CIRCOLLAB is de afkorting van CIRcular transition through COLLABoration in the metropolitan region Amsterdam. Het programma richt zich op het versterken van interdisciplinair, praktijkgericht onderzoek voor de circulaire transitie in de MRA. CIRCOLLAB is erop gericht door te groeien tot dé regionale spil op het gebied van circulaire transitie in grootstedelijke regio’s en een erkende speler voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op dit onderwerp. 

Omdat de circulaire economie niet vanzelf ontstaat, richt CIRCO zich op het in beweging brengen van een nieuwe, nog te ontginnen markt. Met een soort snelkookpan methodiek, korte trajecten, genaamd ‘CIRCO track’ worden productiebedrijven geactiveerd om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk.

Visual-Circo-Tracks-v5.jpg

Waarom is dit programma opgezet?

We hebben een geweldige kans gecreëerd voor de maakindustrie in Noord Holland door een unieke gecombineerde aanpak aan te bieden, van zowel het opstellen van een circulair plan alsmede de uitvoering hiervan. Het betreft een 2-traps raket waar je als bedrijf aan kan deelnemen. Met de CIRCO track kijken we waar in de waardeketen ‘verlies’ wordt gemaakt en er een verduurzamingsslag kan worden gemaakt in bijvoorbeeld het productieproces. Vervolgens is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan met een afstudeerder van de Hogeschool van Amsterdam om het advies uit de CIRCO track mede te realiseren bij het bedrijf. 

Op deze manier kunnen we bedrijven daadwerkelijk helpen om een circulaire strategie op te stellen volgens een beproefde methodiek én wordt het plan ook echt gerealiseerd met behulp van een afstudeerder bij het desbetreffende bedrijf.  

Wanneer en hoe kunnen bedrijven hieraan deelnemen? 

Voor de maakindustrie in Noord Holland hebben we speciaal de volgende planning gemaakt om aan deel te nemen: 

  • Feb-maart 2023 - 3x halve dag CIRCO track

  • Februari-juni 2023- 20 weken een Afstudeerder van de HvA die mede met het bedrijf het plan voor de circulaire economie gaat realiseren 

Ad 1. Het idee is dat we een voortraject doen waarop de studenten kunnen voortbouwen om een idee voor circulair ondernemen voor het bedrijf concreet te maken en te kijken welke circulaire activiteiten mogelijk en kansrijk zijn. 

Je start een uniek Maakindustrie CIRCO track samen met nog minimaal 7 andere bedrijven uit de regio. Je kan deelnemen met 2 mensen per bedrijf (een beslisser en een operationeel manager). De track duurt 3x een dagdeel (2 fysiek en 1 online) verspreid over 8 weken.  

Kijk hier voor meer info over deze CIRCO track met de volgende data:

  • Trainingsdag 1: Woensdag 8 februari

  • Trainingsdag 2: Woensdag 22 februari

  • Trainingsdag 3 & pitch middag: Woensdag 8 maart  

Bij het 3e dagdeel van de CIRCO track haakt een student van de HvA aan. Idealiter is dit een 4e jaars student Industrial Design Engineering (technische bedrijfskunde/ werktuigbouwkunde: kan met focus op technisch of productontwerp) en deze zal dan gedurende 20 weken samen met de medewerkers van het betreffende bedrijf een kansrijk idee, dat uit de CIRCO track is gekomen om circulair ondernemen toe te passen, verder uitwerken en mogelijk implementeren. 

De stagiair start dus vanaf februari 2023 en zal ongeveer 1 uur per week begeleiding nodig hebben. En daar hoort uiteraard een stagevergoeding en een tijdelijke plek in de organisatie bij. 

Wat willen jullie met dit programma bereiken?

Wij willen hiermee bijdragen aan een toekomstbestendige, meer circulaire wereld door concrete handvatten aan te bieden aan ondernemingen in de maakindustrie! 

Voor wie is dit programma interessant?

Alle productie/maakbedrijven die gevestigd zijn in Noord-Holland en graag een circulaire strategie ontwikkelen om een verduurzamingsslag te maken voor de toekomst! 

Wat levert het de deelnemende bedrijven op?

Ze worden middels deze beproefde methodiek en ervaren begeleiders gedwongen op een andere manier naar de eigen waardeketen te kijken en zo de verliezen te zien en gelijk duidelijk krijgen waar de kansen liggen! Vervolgens kan de samenwerking met een afstudeerder ook heel positief uitwerken omdat deze met een frisse blik kijkt en je processen helpt te optimaliseren. Tevens is het een uitgelezen kans in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt om kennis te maken met medewerkers van de toekomst! 

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Je betaalt voor de gehele CIRCO track voor 2 personen (inclusief locatie/koffie/thee/lunch) een gesubsidieerd bedrag door de Provincie NH á €1.000,- En uiteraard een stagevergoeding en een tijdelijke plek in de organisatie voor de afstudeerder.