Skip to content

Circular Value Center helpt de maakindustrie versnellen met circulair ondernemen

Het Circular Value Center is hét nieuwe aanspreekpunt voor ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg die willen versneller met circulair ondernemen.

Het Circular Value Center is een nieuw initiatief van Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in samenwerking met Smart Industry Nederland en richt zich op ondernemers in de maakindustrie die praktisch willen versnellen met circulair ondernemen. De provincie Noord-Brabant streeft naar een circulaire transitie in de economie van Brabant, waarbij de maakindustrie een van de belangrijke pijlers is. Hiermee wordt bijgedragen aan de circulaire economie en reductie van 50% grondstoffengebruik in 2030.

Het initiatief staat open voor alle bedrijven in het Nederlandse Smart Industry cluster en wordt ondersteund door partners als: Smart Industry Nederland, Smart Industry Hub Zuid, FME, Koninklijke Metaalunie, UPCM (Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie), Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie, VersnellingshuisCE, Brainport Development, Brainport Industries Cooperatie, Midpoint Brabant, REWIN, Mikrocentrum, Hygienic Design Network (HDN) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

CVC_2022_Logo-SmartIndustry_Press.jpg

Rard Metz, Programmamanager Smart Industry & Teqnow, Smart Industry NL: “Circulair ondernemen is voor veel ondernemers moeilijk. Ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Met het Circular Value Center binnen Smart Industry NL, hebben we met alle aangesloten partners een platform waar we bedrijven praktisch verder kunnen helpen die willen versnellen met circulair ondernemen.“

Kansrijke richtingen voor de maakindustrie

In 2019/2020 is door de Smart Industry Hub Zuid onder leiding van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een verkenning uitgevoerd naar circulaire activiteiten in de Brabantse maakindustrie. De vijf kansrijke richtingen die bijdragen aan een circulaire maakindustrie zijn: proces, product, meten en verbeteren (data), materialen en human capital. De manier waarop de maakindustrie nu nog omgaat met grondstoffen zal drastisch moeten veranderen vanwege nieuwe milieuwetgeving en beperkte beschikbaarheid van ruwe grondstoffen.

Waldo Maaskant, Strateeg circulaire economie, Transitiemanager circulaire maakindustrie, Provincie Noord-Brabant: “De oprichting van het Circular Value Center is een belangrijke stap. Alle maakbedrijven dienen zich beter voor te bereiden op ontwikkelingen rondom grondstof tekorten, Co2-reductie en energieproblematiek.Met de inzet van slimme technologieën, digitalisering en het product paspoort kunnen ze niet alleen veel efficiënter en duurzamer produceren, maar ook slimmer (preventief) onderhoud plegen en beter samenwerken om de concurrentiepositie te versterken. “

Voorlichting, workshops en projecten

Ondernemers kunnen vanaf nu bij het CVC terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van circulair ondernemen in de maakindustrie. De eerst volgende kosteloze workshop ‘Circulaire Maakindustrie’ is op 23 juni tussen 13.30-16.30 bij het Mikrocentrum in Veldhoven (https://mikrocentrum.nl/nl/high-tech-platform/kennissessie/). Bedrijven kunnen zich kosteloos aanmelden. In vijf stappen leren ondernemers, samen met collega-bedrijven, momenten van verspilling in de eigen keten om te draaien naar nieuwe businesskansen. Er wordt onder meer gekeken naar circulaire product- ontwerpstrategieën en hoe businessmodellen op een praktische wijze zijn toe te passen om nieuwe waarde te creëren voor klanten en de eigen organisatie. 

Marieke Huis in ‘t Veld, namens de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) coördinator van het Circular Value Center: “Onze experts adviseren, verbinden en helpen ondernemers graag verder met innovatie advies, (quick)scans, voucher-regelingen, opleidingsmogelijkheden en experimenten met nieuwe toekomstbestendige verdienmodellen. Met onze vele contacten kunnen we bedrijven in contact brengen met experts, leveranciers en kennisinstellingen en ondersteuning bieden bij het vinden van geschikte partners voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Ondernemers die willen aansluiten, of die een nieuwe circulaire ketensamenwerking willen opzetten zijn van harte welkom.“

Hiermee sluit het Circular Value Center aan bij de ambities van Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Smart Industry NL om met elkaar te werken aan een circulaire en toekomstbestendige maakindustrie.

Meer informatie of een project starten?

Ondernemers in de maakindustrie die willen versnellen met circulair ondernemen kunnen meer informatie vinden over het nieuwe Circular Value Center via: www.smartindustry.nl/cvc/ of vrijblijvend contact opnemen met:

Marieke Huis in ’t Veld, Coördinator van het Circular Value Center, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

(Email: mhuisintveld@bom.nl, Tel. 06-52607323)

Waldo Maaskant, Strateeg circulaire economie, Transitiemanager circulaire maakindustrie, Provincie Noord-Brabant.

(Email: WMaaskant@brabant.nl, Tel. 06-27745203)

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts