Skip to content

Data-expertisecentrum voor hightech industrie officieel van start

Ondernemers helpen meer waarde te halen uit data: dat is het doel van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI). Het digitale centrum bundelt kennis en expertise van data-experts, die bedrijven kosteloos of tegen gunstige tarieven kunnen benutten om stappen te zetten. Dit is mede mogelijk dankzij een bijdrage van 1 miljoen euro door de nationale en provinciale overheid aan het initiatief dat vooralsnog een looptijd heeft van twee jaar. Samen met de initiatiefnemers helpen zij hiermee de industrie versneld in te spelen op de data-economie. Het DVC-SI wil jaarlijks zeker 250 bedrijven verder op weg helpen. Vandaag vond de officiële opening plaats door Thomas Faber, vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en economiegedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van provincie Noord-Brabant.

De hightech-maakindustrie genereert veel data in productieprocessen, onderhoud en logistiek. Het DVC-SI ondersteunt ondernemers, beslissers en professionals bij het slim inzetten van die data voor het optimaliseren van hun processen en de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en verdienmodellen. Het biedt bedrijven bovendien mogelijkheden voor het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. De Nederlandse maakindustrie kan door dit soort innovatie haar concurrentiepositie aanzienlijk versterken.

Drempel verlagen

Economiegedeputeerde van provincie Noord-Brabant, Martijn van Gruijthuijsen: “De maakindustrie werkt steeds meer data-gedreven. Middelgrote en kleine bedrijven zien de mogelijkheden daarvan maar kunnen die niet altijd benutten doordat zij onvoldoende kennis, expertise en data van goede kwaliteit bezitten, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 600 bedrijven in Brabant. Het Data Value Center Smart Industry helpt hen oplossingen te vinden en verlaagt de drempel om hier toch mee aan de slag te gaan. We maken daarmee Brabant klaar voor de data-economie van de toekomst.”

Het DVC-SI is een Brabants initiatief, met vestingen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven en bij JADS in Den Bosch, maar staat open voor alle bedrijven in de Nederlandse hightech maakindustrie. Het sluit daarmee aan op het landelijke Smart Industry-programma voor het versneld toepassen van digitalisering en nieuwe technologie in het bedrijfsleven. Het DVC-SI is een samenwerking van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verwacht wordt dat meer Nederlandse regio’s in navolging van het DVC-SI vergelijkbare centra zullen opzetten voor de ondersteuning van andere sectoren.

Advies op maat

Gerard Blom (BOM) is coördinator van het initiatief: “Ondernemers kunnen bij het DVC-SI terecht voor voorlichting en workshops over de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data. Maar ook voor een goede quick scan, advies op maat en experimenten met nieuwe verdienmodellen. Verder brengen we bedrijven in contact met leveranciers, consultants en kennisinstellingen, of mogelijke partners voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Ondernemers die graag op de hoogte willen blijven kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en zijn van harte welkom tijdens onze evenementen.”

Het DVC wil jaarlijks een evenement organiseren om betrokken bedrijven samen te brengen. Vandaag vond de eerste editie plaats. Ondernemers volgden presentaties en workshops over de laatste ontwikkelingen en werden geïnformeerd over de zogenoemde Smart Industry fieldlabs, projecten voor vernieuwing van de industrie, op de Brainport Industries Campus. Ook wisselden ondernemers praktijkervaringen uit. Het evenement werd afgesloten met de uitreiking van vouchers aan ondernemers die daarmee op weg worden geholpen om zelf meer waarde met data te realiseren.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts