Skip to content

Datastandaarden, schaal en samenwerking cruciaal voor digitalisering industriële productieketens

Nieuwsbericht van ING - 14 september 2023

Voor maakbedrijven die aan elkaar toeleveren is het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens van groot belang om op langere termijn concurrerend te blijven. Hoe meer bedrijven zijn aangehaakt bij een digitale productieketen, hoe groter de voordelen voor de keten als geheel. 

Door eerst een solide digitale basis te creëren en geleidelijk op te schalen kunnen bedrijven deze voordelen optimaal benutten. Druk vanuit eindproducenten en sectorbrede datastandaarden versnellen dit proces. Maar er zijn ook vertragende factoren. Niet de technologische mogelijkheden, maar moeizame acceptatie en implementatie staan ketendigitalisering vaak nog in de weg. Vooral kleinere toeleveranciers hebben moeite om digitale kansen te benutten. Brancheorganisaties en grotere afnemers uit de branche kunnen hen daarbij ondersteunen. Samenwerken, schaal vergroten en investeren in ICT-kennis en -kunde is de weg vooruit. Daarnaast is het zaak ervaring met digitale toepassingen op te doen en kan deelname aan één van de vele branche-initiatieven uitkomst bieden.

ING heeft een analyse gemaakt van digitaliseringskansen en -uitdagingen in de productieketen van de maakindustrie.

Samenwerken, schaal vergroten en investeren in ICT-kennis en -kunde is de weg vooruit.
Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts