De menskant van Smart Industry: hoe werkt dit?

Smart Industry
Smart Industry

Steeds meer slimme technologieën zijn geïmplementeerd binnen productiebedrijven. Dit brengt een efficiënter en effectiever proces met tal van technische en economische voordelen met zich mee. Wat hierin vaak is onderbelicht: het sociale en menselijke aspect van innovaties. Hoe kijkt een medewerker tegen technologieën aan?

Door hier aandacht aan te besteden is er voordeel haalbaar ten opzichte van concurrentie en een betere omgang met externe omstandigheden, zoals innovaties in de industrie of een tekort aan vakmensen. Sterker nog, wanneer er weinig of geen aandacht voor is, lijdt het bestaansrecht gevaar.

Jelmer Veldman heeft voor zijn master Organizational Design & Development aan de Radboud Universiteit de relatie tussen technologische adoptie en de ervaren bruikbaarheid van medewerkers over deze nieuwe technologieën onderzocht binnen productiebedrijven in de metaalindustrie.

Voor het onderzoek zijn managers, medewerkers en experts geïnterviewd in de mkb-metaalbewerkingsindustrie.

In het onderzoek is ontdekt dat er vier variabelen van invloed zijn op de relatie tussen technologie adoptie en ervaren bruikbaarheid:

  • Begrip creëren voor verandering
  • Medewerkers betrekken in technologie adoptie
  • Leer medewerkers om met de technologie te werken
  • Ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers

Begrip creëren voor verandering

Smart Industry technologieën veranderen de taken voor medewerkers. Manuele taken worden geautomatiseerd, waardoor men als operator fungeert over het proces. Dit brengt andere kennis en verantwoordelijkheden met zich mee, iets dat niet te onderschatten is. Juist hierdoor is het belangrijk om begrip te creëren voor nieuwe technologieën bij de mensen die er mee werken. Het perspectief van een management en de medewerker liggen dicht bij elkaar en beide partijen willen uiteindelijk wat het best is voor de organisatie. Door keuzes uit te leggen is hier over het algemeen veel begrip voor. Het kan zelfs leiden tot een situatie waarin werknemers constant op zoek zijn naar verandering en verbetering.

Medewerkers betrekken in technologie adoptie

Begrip creëer je onder andere door medewerkers te betrekken in technologie adopties. Dit neemt ze mee in een vroeg stadium van technologie adopties, waardoor ze goed op de hoogte zijn van de wensen en voorkeuren vanuit managementperspectief. Daarnaast hebben ze hierbij de mogelijkheid om inbreng te geven over de technologie adoptie. Dit zorgt niet alleen voor meer acceptatie bij medewerkers, ook geeft dit waardevolle inzichten vanuit werknemersperspectief, wat anders over het hoofd werd gezien door het management. 

Leer medewerkers om met de technologie te werken

Medewerkers kunnen onder andere betrokken zijn door ze te leren hoe ze met een technologie moeten werken. Ze komen in aanraking met de werking van een technologie en weten wat de mogelijkheden zijn. Wanneer hier aandacht aan besteed is alvorens de technologie daadwerkelijk geïmplementeerd is, ontstaat er al enige nieuwsgierigheid naar en affiniteit met een technologie. Hierdoor wordt een technologie eerder omarmt als deze geïmplementeerd is. Dit zorgt er vervolgens voor dat er daadwerkelijk en op de juiste manier met een technologie gewerkt wordt. Iets dat de organisatie ten goede komt.

Ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers

Werknemers leren hoe ze met een technologie moeten werken is een vorm van ontwikkeling. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de relatie tussen technologie adoptie en ervaren bruikbaarheid. Werk speelt een belangrijk onderdeel in het leven van een mens en veelal is er daadwerkelijk interesse in het vakgebied waarin iemand actief is. Wanneer er vanuit de werkgever is aangeboden om deze kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, geeft dit een positief gevoel. Met een groter kennisniveau zijn medewerkers breder inzetbaar en er klaar voor om andere taken op te pakken bij de implementatie van een nieuwe technologie. Dit toont aan dat het waardevol is voor organisaties om medewerkers verder te ontwikkelen, zodat zij niet voor problemen komen te staan bij veranderingen.

Bekijk de gehele Master Thesis via deze link