Skip to content

Doe mee met digitale werkplaatsen voor het mkb

Het ontbreekt veel ondernemers aan expertise, tijd en geld om hun bedrijf digitaler te maken. Zo is het slim benutten van data voor veel ondernemers een brug te ver. Alles en iedereen wordt steeds digitaler, juist ook in tijden van corona, maar toch laten veel ondernemers kansen liggen. Tijd voor een steun in de rug. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet samen met regionale overheden, onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op.  Doe mee met digitale werkplaatsen voor het mkb 

Wat is een Digitale Werkplaats? 

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. 

Het praktische advies in een Digitale Werkplaats kan bijvoorbeeld gaan over: Online sales en marketing, big data en (kantoor)automatisering. Het is aan een Digitale Werkplaats zelf om te bepalen waarop de focus ligt. 

Intussen zijn zes Digitale Werkplaatsen actief, verspreid over het hele land: MKB Digital Workspace in Noord-Holland, Digitale Werkplaats Arnhem/Nijmegen (DWAN), Werkplaats Online Ondernemen (WOO) in Groningen, MKB Datalab in Limburg, Digitale Werkplaats N-O Brabant en Digitale Werkplaats Twente.  

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen 

Om een digitale werkplaats op te starten kan maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd voor een periode van 3 jaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tot maximaal € 450.000. Deze aanvraag moet worden ingediend door een betrokken onderwijsinstelling en de werkplaats moet om in aanmerking te komen voldoen aan o.a. de volgende criteria: 

  • Focus op versnellen digitalisering regionaal mkb 
  • Focus op bestaande en bewezen digitale technologieën zoals: online marketing en sales, data, automatisering 
  • Regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en overheidsinstelling 

Wil je meer weten?

Meer informatie over Digitale Werkplaatsen vind je op deze website

Hulp nodig bij het opzetten van een eigen samenwerkingsverband? PTvT heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht om geïnteresseerde partijen te ondersteunen bij het opzetten of doorontwikkelen van een eigen digitale werkplaats. 

Contact: mkbversneller@ptvt.nl of 06 8283 1284 

Meer informatie over de subsidieregeling vind je op: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-mkb-werkplaatsen 
Voor specifieke vragen over de regeling: mkbwerkplaatsen@rvo.nl   

Op deze pagina of op de website van nederlanddigitaal.nl bij ‘versnelling digitalisering mkb’ vind je informatie over het netwerk van reeds gestarte werkplaatsen. 

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts