Skip to content

Geautomatiseerd online communiceren met klanten en toeleveranciers

Samenwerking in leveranciersketens wordt steeds belangrijker. Hierin is het delen van data cruciaal, denk aan facturen, orders, logistieke en technische data, etc. Het verzenden, ontvangen en verwerken van deze ontvangen data is echter kostbaar, inefficiënt en foutgevoelig.

Efficiënter communiceren

Om effectief en foutloos te kunnen werken bestaat bij veel ondernemers de behoefte aan vergaande automatisering van deze communicatie. Want geautomatiseerde berichten naar klant en leverancier dragen bij aan efficiëntere digitalisering en snellere productieprocessen, lagere kosten en minder fouten. Dit resulteert in een betere en snellere orderafhandeling. Ook draagt het bij tot een betere aansturing van de interne processen.

Smart Connected Supplier Network (SCSN) biedt een nieuwe datastandaard én technische infrastructuur die het delen van data in ketens veel efficiënter maakt. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan SCSN met het resultaat dat SCSN nu beschikbaar is als kant-en-klare oplossing. Ondertussen maken er al honderden bedrijven gebruik van en ervaren zij direct het voordeel van snel en foutloos delen van data. Ongeacht hun positie in de supply chain, dus zowel OEM's als 1st tier, 2nd tier suppliers tot en met de groothandels.

Selectietool voor gedegen vergelijk

Ondernemers vragen zich echter af waar ze, om van de mogelijkheden van SCSN gebruik te kunnen maken, rekening mee moeten houden en of de investering zich zal terugverdienen. Om hier meer duidelijk in te geven is onderzocht wat de mogelijkheden van de diverse aangesloten ERP leveranciers en service providers zijn om gegevens met dit SCSN uit te wisselen. 

Op initiatief van Koninklijke Metaalunie/Teqnow is een selectietool ontwikkeld die het mogelijk maakt de verschillende pakketten en hun ontsluitingsmogelijkheden met elkaar te vergelijken. De tool is beschikbaar na registratie.

Klik hiervoor hier: Link naar registratiepagina

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts