Haalbaarheidsstudie Smart Industry Fieldlab SPARK

Foto auteur Menno de Haan
Smart Industry

Het Smart Industry Fieldlab SPARK Smart Circular Construction (SPARK SCC) moet ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen om te komen tot een innovatief bouwproces waarin de transitietrends circulariteit, digitalisering en industrialisatie (4.0) centraal staan. Dit wordt breed door stakeholders onderkend, zo blijkt uit de in 2020 uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar de toekomstige invulling van Fieldlab SPARK SCC. 

Het Fieldlab SPARK SCC kan bijdragen aan het ontwikkelvermogen van bedrijven en professionals op de thema’s circulaire gebouwde omgeving, smart industry en digitalisering.

In de in periode september 2020 – januari 2021 uitgevoerde haalbaarheidsstudie is een passende inhoudelijke en organisatorische invulling voor Fieldlab SPARK SCC onderzocht aan de hand van de volgende vraagstelling: hoe komen we tot een samenhangende kennisinfrastructuur ten dienste van een adaptieve en duurzame ontwikkeling van de industriële bouwproductie in de regio? In de studie zijn 52 interviews gehouden met een breed scala stakeholders en zijn analyses gemaakt van de markt in de bouw en bouwinstallaties en van aanpalende innovatiehubs. Daarnaast zijn er met behulp van externe input en subsidie- en organisatiescans de eerste contouren geformuleerd voor een mogelijk toekomstig Fieldlab SPARK SCC businessmodel inclusief financiering en mogelijke organisatiemodel(len).

Ga direct naar deze link om de haalbaarheidsstudie te bekijken