Skip to content

IMF waarschuwt: Kunstmatige Intelligentie zal 40% van banen beïnvloeden

 

Bron: Financieel Dagblad

In een alarmerende aankondiging op het World Economic Forum waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat bijna 40 procent van alle banen wereldwijd getroffen zal worden door de voortschrijdende verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI). Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, deelde deze zorgwekkende prognose en wees op de waarschijnlijke verergering van de algehele ongelijkheid door de opkomst van AI.

Analyse IMF onthult verontrustende trend

De onheilspellende voorspellingen komen voort uit een recente analyse van het IMF. Georgieva dringt er bij beleidsmakers op aan om deze "verontrustende trend" aan te pakken om te voorkomen dat technologische vooruitgang sociale spanningen verder aanwakkert.

Gevolgen in ontwikkelde landen: 60 procent banen beïnvloed

Volgens het IMF zal AI naar verwachting ongeveer 60 procent van de banen in ontwikkelde landen met een geavanceerde economie beïnvloeden. Hoewel ongeveer de helft van de werknemers in deze landen zal profiteren van de integratie van kunstmatige intelligentie, wat hun productiviteit naar verwachting zal verhogen, brengt dit ook risico's met zich mee, zoals een mogelijke afname van de vraag naar arbeid en de dreiging van banenverlies en loondruk.

Lage-inkomenslanden: Risico op toenemende ongelijkheid

In lage-inkomenslanden zal AI naar schatting invloed hebben op 26 procent van de banen. Georgieva benadrukt het gebrek aan infrastructuur en geschoolde arbeidskrachten in veel van deze landen, wat het risico vergroot dat de technologie de ongelijkheid tussen landen na verloop van tijd vergroot.

Analyse onthult ongelijke impact op werknemers

De analyse van het IMF onthult dat werknemers met hogere inkomens en jongere werknemers waarschijnlijk een onevenredige stijging van hun loon zullen ervaren, terwijl werknemers met lagere inkomens en oudere werknemers mogelijk achterop zullen raken.

Oproep tot maatregelen: Sociale vangnetten en omscholing

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, dringt Georgieva aan op het creëren van uitgebreide sociale vangnetten en omscholingsprogramma's voor kwetsbare werknemers. Hierdoor kan de overgang naar AI inclusiever worden gemaakt, bestaansmiddelen worden beschermd en kan de groeiende ongelijkheid worden ingeperkt.

Conclusie IMF-directrice: Transformeer AI ten gunste van mensheid

"AI zal de wereldeconomie transformeren," concludeerde de IMF-directrice. "Laten we ervoor zorgen dat het de mensheid ten goede komt."

Momenteel staat dit urgente onderwerp hoog op de agenda van het lopende World Economic Forum in het Zwitserse Davos, waar zakelijke en politieke leiders van over de hele wereld samenkomen.

"AI zal de wereldeconomie transformeren. Laten we ervoor zorgen dat het de mensheid ten goede komt."
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry