Skip to content

Industriepolitiek in Nederland: De onmisbare rol van de maakindustrie

 

De komende verkiezingen staan bol van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie, de verbetering van de gezondheidszorg met de nieuwste medische apparatuur, het bevorderen van een circulaire economie en het creëren van een verantwoorde voedselketen. Het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe bedrijven een essentiële rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen, vooral nu er veel nieuwe Kamerleden hun intrede doen. Vandaar dat op 25 oktober Het Grote Industriegesprek is gevoerd  in samenwerkingsverband door FME, VNO-NCW, MetaalUnie, VNP, VNCI, TNO en FNLI. Verschillende (aanstaande) Kamerleden hebben hier hun licht geworpen op prikkelende stellingen en antwoord gegeven op vragen van ondernemers uit de Nederlandse maakindustrie.

Nederland heeft een duidelijke industriepolitiek nodig

Theo Henrar, de voorzitter van FME, benadrukt het onmisbare belang van technologische innovatie bij het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen. "De overgang naar een duurzame samenleving vereist een aanzienlijke opschaling van technologieën zoals energieopslag, waterstoftechnologie, circulair grondstofgebruik en duurzame energieproductie. Dit heeft wereldwijd geleid tot investeringen van miljarden dollars in duurzame technologie en industrie. Nederland bevindt zich echter in een unieke positie, omdat het als enige land niet in zijn eigen industrie investeert. Dit benadrukt des te meer dat Nederland een duidelijke industriepolitiek nodig heeft."

Bestaanszekerheid voor 1,5 miljoen Nederlanders

De industrie speelt een directe en indirecte rol bij het waarborgen van de bestaanszekerheid van meer dan 1,5 miljoen Nederlanders. Velen die zich bezighouden met de aanpak van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, verdienen hun brood direct of indirect in de technologische sector. Met de aanstaande verkiezing van een nieuwe volksvertegenwoordiging is het van cruciaal belang dat deze bijdrage wordt gewaardeerd.

Nederland moet de maakindustrie ondersteunen: we lopen achter

Ondanks het feit dat veel experts de maakindustrie als essentieel voor de Nederlandse economie beschouwen, neemt het draagvlak ervoor af. Er heerst een groeiend sentiment dat Nederland zich voornamelijk als diensteneconomie kan profileren. Dit is echter een zorgwekkende ontwikkeling, gezien het belang van de maakindustrie.

Nederland loopt ook achter op gebieden zoals investeringen in innovatie en arbeidsmarktkrapte, zoals blijkt uit een rapport van TNO. In vergelijking met landen als Duitsland en België investeert Nederland aanzienlijk minder in onderzoek en ontwikkeling.

Theo Henrar onderstreept de uitdagingen van de energietransitie door te wijzen op situaties waarin ondernemers investeren in verduurzaming door elektrische stroom te gebruiken, maar tegen obstakels aanlopen. Dit benadrukt het belang van een duidelijke overheidsstrategie en nauwe samenwerking tussen de industrie en de overheid om deze uitdagingen aan te pakken.

Kortom, Nederland heeft een duidelijke industriepolitiek nodig, waarin de maakindustrie wordt erkend als een cruciale motor voor de economie en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Het is tijd om de maakindustrie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat Nederland niet langer achterblijft in de mondiale innovatiewedloop.

Bronartikel: FME.nl

Nederland zwemt als enige tegen de stroom in en investeert als enige niet in haar eigen industrie. Dit maakt meer dan ooit duidelijk dat Nederland industriepolitiek nodig heeft.
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry