Interessepeiling Europese samenwerking: cloudinfrastructuur, clouddiensten en software

Foto auteur Menno de Haan
Smart Industry

Ben je actief op het gebied van cloudinfrastructuur, clouddiensten of software en geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan nu jouw belangstelling voor de Important Project of Common European Interest Cloud Infrastructuur en Services (IPCEI-CIS).

RVO weet nog niet of er een Europese IPCEI-CIS komt. Dit is dus slechts een oproep om jouw belangstelling en ideeën voor deelname kenbaar te maken. Je vraagt hiermee geen subsidie aan en verbindt je nog nergens toe. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met deze oproep geen verbintenis aan.

RVO nodigt nadrukkelijk ook middelgrote en kleine ondernemingen uit om hun belangstelling kenbaar te maken. Met jouw inbreng en gegevens beoordeelt RVO welke Nederlandse voorstellen passen binnen een overkoepelende Europese IPCEI-CIS. We willen daarnaast de fasering van de projecten inschatten. Met jouw informatie versoepelen we de aansluiting op het IPCEI-CIS proces.

Het doel is om te komen tot een combinatie van projecten met een goede onderlinge samenhang en met een elkaar versterkend effect. Deze projecten moeten deelnemers de kans bieden verdere technische oplossingen en schaalvoordelen te ontwikkelen. De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar ook projecten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen.

Met jouw informatie maakt RVO een inschatting van wat uiteindelijk aan mogelijke financiering nodig zou zijn voor een IPCEI-CIS. RVO benadrukt dat dit slechts een inventarisatie is en niet een oproep om subsidieaanvragen voor concrete projecten in te dienen. De interessepeiling is gericht op projecten in verschillende fases van ontwikkeling. Dit kunnen ook projecten zijn waarvan nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is. Het detailniveau van de informatie is in deze fase nog niet doorslaggevend voor selectie in het IPCEI-traject.

Bekijk alle voorwaarden via deze pagina uit Staatscourant en registreer jouw interesse via het belangstellingenformulier op deze pagina.

Bij het belangestellingenformulier horen vier documenten. Download deze via de onderstaande links:
Document 1
Document 2
Document 3
Document 4

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interessepeiling-ipcei-cloud-infra-en-services