Skip to content

Oproep Metaalunie aan politiek: Kies voor Gemaakt in Nederland

 

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november in het vooruitzicht, heeft de MKB-maakindustrie haar eigen verkiezingscampagne ‘Kies voor Gemaakt in Nederland!’ gelanceerd, gericht op het benadrukken van de cruciale behoeften en uitdagingen van de sector. 

Belang van de MKB-maakindustrie in Nederland

De MKB-maakindustrie vormt een onmisbare pijler voor de welvaart, economische stabiliteit en bestaanszekerheid in Nederland. Om deze cruciale rol te behouden, is doelgerichte politieke besluitvorming en ondersteuning van essentieel belang.

Verkiezingscampagne 'Kies voor Gemaakt in Nederland!'

Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november lanceert de MKB-maakindustrie haar eigen verkiezingscampagne, genaamd 'Kies voor Gemaakt in Nederland!'. Het hoofddoel van deze campagne is het benadrukken van de specifieke behoeften en uitdagingen waar de sector voor staat.

Focus van de campagne

Mark Helder, voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, benadrukt de focus van de campagne: "Deze campagne richt zich op duidelijke oplossingen voor innovatiestimulering bij MKB-maakbedrijven, verduurzaming van de MKB-maakindustrie, het bevorderen van het ondernemersklimaat in Nederland, en natuurlijk op hoe we de instroom van vakmensen in de komende jaren kunnen vergroten."

Duidelijke boodschap voor de toekomst

Volgens Helder is de boodschap ondubbelzinnig duidelijk: "Een gezonde MKB-maakindustrie is essentieel voor duurzame welvaart, werkgelegenheid, innovatie en maatschappelijke transities." Hij benadrukt de noodzaak van investeringen in een gunstig ondernemingsklimaat, het koesteren van familiebedrijven, het verminderen van regeldruk en het stimuleren van innovatie en arbeidsproductiviteit.

Concrete oplossingen en samenwerking

De toekomst van de maakindustrie vereist niet alleen gekwalificeerde vakmensen, maar ook concrete oplossingen op het gebied van klimaat en energie. Dit impliceert onder andere een uitbreiding van de energie-infrastructuur en een krachtigere focus op de circulaire economie binnen de klimaatplannen.

Oproep tot samenwerking

De verkiezingscampagne 'Kies voor Gemaakt in Nederland!' fungeert als een oproep aan zowel politici als ondernemers om gezamenlijk te werken aan een florerende en duurzame toekomst voor de Nederlandse maakindustrie. Helder concludeert: "De uitdagingen zijn aanzienlijk, maar met de juiste inzet kunnen we deze gezamenlijk succesvol aanpakken. We roepen op tot een toekomstgerichte visie, waarbij we samen inzetten op 'Gemaakt in Nederland!'.

Meer informatie en betrokkenheid

Voor verdere details over de verkiezingsinzet van de MKB-maakindustrie, nodigt Helder geïnteresseerden uit om de website www.metaalunie.nl/Lobby/Tweede-Kamerverkiezingen-2023 te bezoeken.

“Een gezonde MKB-maakindustrie is essentieel voor duurzame welvaart, werkgelegenheid, innovatie en maatschappelijke transities.”
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry