Skip to content

LAC en consortium krijgen grote subsidie uit REACT-EU fonds

Een consortium bestaande uit twaalf metaalbedrijven van verschillende omvang, het ROC van Twente en het LAC uit Hengelo hebben per april 2021 een subsidie van meer dan 3 miljoen euro toegekend gekregen voor het RIDE project. Alle leden van het consortium zijn gevestigd in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).

Digitale weerbaarheid

Het RIDE project, dat loopt tot en met december 2023, is gericht op het digitaal weerbaar en toekomstbestendig maken van de deelnemende bedrijven. Door in te zetten op vergaande automatisering, robotisering en digitalisering zullen banen behouden kunnen worden en komen er nieuwe banen bij. Door focus op lokale productie, meer dan voor de coronapandemie, is het nodig om het groeiend tekort aan vakmensen het hoofd te bieden. De digitale weerbaarheid en toekomstbestendigheid wordt gerealiseerd door de aanschaf van machines, het digitaliseren van processen en het implementeren van software. Door het leggen van verbindingen en het uitwisselen van data tussen processen wordt gewerkt aan de inrichting van papierloze fabrieken.

De Europese Unie wil met de REACT-EU gelden groen en digitaal herstel van de regionale economie aanjagen na de coronapandemie. REACT-EU is onderdeel van het EU Next Generation herstelprogramma.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts