Markus Söder (premier Beieren) en prins Constantijn openen Beiers-Nederlands fieldlab

Duitslandnieuws
Smart Industry

Vandaag heeft Minister-president Markus Söder van Beieren samen met prins Constantijn van Oranje het startschot gegeven voor het eerste Beiers-Nederlands fieldlab: ‘Machinery of the Future’ tijdens het Clean Tech Innovation Park (CTIP) netwerkevenement in Bamberg.

Beieren en Nederland willen samen de digitalisering van de industrie versnellen. Met de opening van dit Beiers-Nederlands fieldlab wordt een B2Match platform gelanceerd, waarmee Nederlandse en Duitse Smart Industry bedrijven elkaar kunnen opzoeken voor samenwerking.

Constantijn en Soder.jpg

Duitsland en Nederland hebben elkaar nodig

De machinebouw in Duitsland en Nederland produceren al hightech machines. Maar strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering zorgen ervoor dat de machines steeds complexer worden. Om in de toekomst ook flexibele, intelligente en klimaatvriendelijke machines te kunnen bouwen, hebben beide landen elkaar nodig.

De ontwikkeling van de machines van de toekomst stelt bedrijven voor grote uitdagingen; naast systeemintegratie is er steeds meer vraag naar andere disciplines, zoals artificiële intelligentie, cyberveiligheid, sensortechnologie en moderne softwareontwikkeling.

Beiers-Nederlands fieldlab ‘Machinery of the Future’

Met name mkb-bedrijven kunnen dit niet alleen. Het ontbreekt hen vaak aan kennis, de nodige vaardigheden en specialisten. Het Beiers-Nederlands fieldlab ‘Machinery of the Future’ is opgericht om kennis te delen, samenwerkingsverbanden te initiëren.

Dit maakt de ontwikkeling van de machinebouw van de toekomst mogelijk, door middel van seminars, workshops, discussies, b2b-netwerken en bezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen, en het fieldlab op de Brainport Industries Campus. De Duits-Nederlandse samenwerking moet ervoor zorgen dat de Europese machinebouwsector concurrerend kan blijven op wereldniveau.

Digital Twin in Bamberg en Eindhoven

Als onderdeel van het fieldlab project wordt een fysieke machine gebouwd aan de Beierse kant van het fieldlab (CTIP) door de deelnemende partners uit Nederland en Duitsland. Een volledige digitale tweeling (digital twin) van dezelfde machine wordt geïnstalleerd in Nederland, op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. De intensieve samenwerking is gepland voor een periode van 2 – 3 jaar.

Het Clean Tech Innovation Park (CTIP) in Hallstadt bij het Beierse Bamberg is gekozen als locatie voor het fieldlab. Naast het Consulaat-Generaal der Nederlanden in München is de provincie Noord-Brabant hierbij betrokken, net als verschillende instituten, zoals Bayern Innovativ, en universiteiten uit Beieren.

Ook het hightech softwarecluster van de Brainport Industries Campus maakt deel uit van het het fieldlab. Peter van Harten van het Smart Industry programma is de initiatiefnemer en drijvende kracht achter het project.

/