Skip to content

Meer liefde voor de maakindustrie is broodnodig in onzekere wereld

 

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, benadrukt tijdens Het Grote Industriegesprek het belang van de Nederlandse maakindustrie voor het toekomstige verdienvermogen, geopolitieke onafhankelijkheid en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals het klimaatprobleem. Ze wijst op de druk waarmee de investeringen in de maakindustrie te maken hebben, vanwege beleidsmaatregelen en hoge energieprijzen. De industrie is van vitaal belang voor de samenleving, vertegenwoordigt 20% van de economie en creëert 1,9 miljoen banen. Nederland genereert meer dan 30% van zijn welvaart uit internationale handel, waarbij de industrie meer dan de helft van de export voor zijn rekening neemt en aanzienlijk investeert in innovatie.

Thijssen wijst echter op zorgwekkende signalen, zoals een lager rendement op investeringen in vergelijking met andere EU-landen en de VS. Ook merkt ze op dat het ondernemingsklimaat in Nederland volgens veel ondernemers verslechtert en dat het land minder aantrekkelijk wordt voor investeringen. Er zijn meer uitgaande dan inkomende investeringen, en het politieke debat richt zich te veel op de nadelen van de maakindustrie, wat leidt tot voorstellen die het bedrijven moeilijker maken, zoals belastingmaatregelen die bedrijven van gas willen afhalen zonder rekening te houden met praktische beperkingen.

Thijssen benadrukt dat Nederland moet inzien hoe belangrijk de maakindustrie is voor de economie, geopolitieke positie en oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Ze pleit voor voortzetting van groene initiatieven, zoals maatwerkafspraken en programma's voor verduurzaming van de industrie. Ook is het van belang dreigende maatregelen af te wenden en te blijven investeren in onderzoek en innovatie, terwijl het Nationale Groeifonds beschikbaar moet blijven voor technologie en wetenschap om Nederland aantrekkelijk te houden als innovatieland.

Lees het hele artikel hier: VNO-NCW

De Nederlandse maakindustrie is essentieel voor ons toekomstige verdienvermogen, voor onze geopolitieke onafhankelijkheid en voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem.
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry