Skip to content

Meld je aan voor het ketenproject van CVC Fast Forward

Zie jij de kansen van de circulaire economie voor jouw bedrijf, maar weet je nog niet hoe je dit concreet kunt maken? Zoek je naar kansen om dit samen met de partners uit jouw keten te realiseren? Dan kan een circulair ketenproject, gefaciliteerd vanuit het Circular Value Center, de perfecte stap zijn om samen die circulaire kansen te creëren.

Het Circular Value Center is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij in samenwerking met Smart Industry Nederland en richt zich op ondernemers in de maakindustrie die praktisch willen versnellen met circulair ondernemen. De provincie Noord-Brabant streeft naar een circulaire transitie in de economie van Brabant, waarbij de maakindustrie een van de belangrijke pijlers is. Hiermee wordt bijgedragen aan de circulaire economie en reductie van 50% grondstoffengebruik in 2030. In de CVC community zitten partijen als de Metaalunie, FME, Brainport Industries, de vier regionale Brabantse ontwikkelingsmaatschappijen en de BOM, de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen. Samen willen zij bedrijven uit de maakindustrie verder helpen met circulair ondernemen.

Begeleiding

In het CVC Fast Forward programma worden drie ketens van bedrijven begeleid naar circulair samenwerken. In 2023 richten we ons op een aantal focus gebieden en kijken we specifiek naar de (her)maakindustrie, high-tech & electronica, sectoren met hoogwaardige producten (zoals machinebouw) en de transportsector. Thema’s die nadrukkelijk spelen in de ketens die we zoeken zijn: nieuwe circulaire business modellen, de rol van data en digitalisering, gesloten materialen kringlopen en/of levensduurverlenging van producten.

Van geïnteresseerde bedrijven verwachten we dat een bedrijf minimaal één andere partij uit haar keten kan enthousiasmeren om ook deel te nemen aan het ketenproject. Vanuit die basis van twee partijen gaan we samen op zoek naar essentiële partijen om een succesvol ketenproject op te starten. De faciliterende partijen (Yellowchess en ImpactX) helpen partijen uit de keten om kansen te realiseren en ketenprojecten op te starten.

Resultaat

Deelname aan CVC Fast Forward geeft bedrijven een helder beeld van de toekomstige circulaire keten, de eigen rol en een (aangepast) verdienmodel in de keten, (mogelijke) doorbraken en vervolgstappen die gezet moeten worden om de nieuwe visie te realiseren. Aansluitend wordt samen met de CVC community gekeken welke support en middelen er nodig zijn voor realisatie van de circulaire keten. Gedacht kan worden aan o.a. een subsidieaanvraag of toegang tot onderzoek/support vanuit de kennisinstellingen. Het doel is dat bedrijven uit de keten met elkaar vervolgstappen kunnen zetten.

Meer informatie of aanmelden?

Heb je interesse in deelname aan een ketenproject, of heb je nog vragen? Op 17 en 23 mei zijn er online Q&A sessies waarin je vragen kunt stellen. Vrijblijvend aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: iris.wellen@yellowchess.nl.

De uiterste aanmelddatum voor deelname aan CVC Fast Forward is dinsdag 29 mei (voor 12:00u). Daarna volgen selectiegesprekken en worden er drie ketens geselecteerd voor deelname. Aanmelden voor het ketentraject kan door een mailtje te sturen naar iris.wellen@yellowchess.nl. Wij nemen dan contact met je op.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts