MKB!dee: kennis en vaardigheden van personeel verbeteren

Foto auteur Menno de Haan
Smart Industry

Ben je ondernemer en heb je een goed idee om de kennis en vaardigheden van je personeel te verbeteren? Goed nieuws! Vanaf 6 juli kun je weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Daarvoor heb je tot 7 september 2021 de tijd. Voor deze tender geldt een plafond van 7 miljoen euro waarvan ten minste 1,5 miljoen voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of samenwerkingsverbanden waarvan ten minste een van de deelnemers een kleine onderneming is.

Met MKB!dee stimuleren Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mkb-ondernemers om in de ontwikkeling van werknemers te investeren. De ondernemers sporen zelf de knelpunten op en bedenken daar een innovatieve oplossing voor. 

Overweeg je een aanvraag?
Lees dan dit MKBidee stappenplan 2021. Daarin wordt de aanvraag kort en bondig toegelicht.
Aanvullende informatie vind je in het projectformat op de site van de RVO
Lees ook de veelgestelde vragen. Gerichte vragen kun je stellen via het contactformulier.

Voorwaarden
Een project wordt hoger gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:

Investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
Of het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Knelpunten en voorbeelden van oplossingen
Om je een indruk te geven van het palet aan oplossingen van voorgaande lichtingen, hebben we elf veelgenoemde behoeften van mkb’ers, compleet met voorbeelden van oplossingen voor je op een rij gezet. Verder lees je in Goed idee – Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren naast de oplossingen ook de verhalen. Ter inspiratie.

Voorbeelden van Smart Industry aanvragen van vorige rondes:

https://www.mkbideenetwerk.nl/project/masterclass-smart-maintenance-techport/ https://www.mkbideenetwerk.nl/project/cadmes-talent-development/
https://www.mkbideenetwerk.nl/project/nextgen-procesoperators-in-flexible-manufacturing/ https://www.mkbideenetwerk.nl/project/innovatieve-leeromgeving-mkb-robotiseert/ https://www.mkbideenetwerk.nl/project/people-4-0-fabriek-van-de-toekomst/
https://www.mkbideenetwerk.nl/project/robot-meets-service-engineer-4-0/

Meer weten?
Neem contact op met Miriam Korstanje m.korstanje@ptvt.nl.