Skip to content

Nieuwe fase Fieldlabs in digitaliseren van de maakindustrie

Bron: TNO

In een tijdperk waarin technologische vooruitgang een steeds grotere rol speelt, is de digitalisering van de maakindustrie van cruciaal belang geworden. Met het oog op het verbeteren van arbeidsproductiviteit en productieprocessen, zijn er initiatieven ontstaan zoals de 'Smart Industry Fieldlabs'. Deze Fieldlabs fungeren als broedplaatsen waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan het benutten van digitale technologieën om processen te optimaliseren en opbrengsten te maximaliseren.

Bevorderen inzet van ICT en autonome productietechnologieën

Het 'Smart Industry' programma, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft tot doel de inzet van ICT en autonome productietechnologieën te bevorderen om bedrijven efficiënter en effectiever te laten produceren. Dit omvat het gebruik van slimme ICT in verschillende aspecten van bedrijfsvoering, productietechnologieën en businessmodellen, met als uiteindelijk doel het gehele productienetwerk te verbeteren.

Brug tussen onderzoek en praktische toepassing

De rol van Fieldlabs binnen dit kader is van onschatbare waarde. Ze vullen het gat tussen onderzoek en praktische toepassing, waardoor ondernemers een beter inzicht krijgen voordat ze investeren in nieuwe technologieën. Het bottom-up karakter van deze labs stimuleert peer-to-peer kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstellingen, waardoor een vruchtbare omgeving voor innovatie ontstaat.

Analyse

Een recente analyse door TNO Vector belicht het belang en de impact van acht jaar Fieldlabs op de maakindustrie. Hoewel het nog niet mogelijk is om harde conclusies te trekken over de mate van digitalisering en productiviteitsstijging, zijn er tal van succesverhalen die de waarde van deze laboratoria benadrukken. Voorbeelden variëren van de ontwikkeling van supply chain protocollen tot geavanceerde 3D-printing systemen.

Vergelijkingen met het buitenland tonen aan dat de Nederlandse aanpak, met een focus op co-creatie en flexibiliteit, een sterke nadruk legt op het betrekken van midden- en kleinbedrijven. Dit biedt een breed scala aan bedrijven de mogelijkheid om te profiteren van state-of-the-art R&D en netwerkmogelijkheden die door Fieldlabs worden geboden.

Desalniettemin zijn er nog uitdagingen te overwinnen. Het vergroten van de participatie van bedrijven en het verbeteren van kennisuitwisseling blijven prioriteiten. Aanbevelingen voor verbetering omvatten het duidelijker structureren van Fieldlabs en het verstrekken van basisfinanciering om faciliteiten en kennisoverdracht te ondersteunen.

Focus op meer gerichte aanpak en een breder bereik

In de komende jaren zal de effectiviteit van Fieldlabs verder worden verbeterd door een meer gerichte aanpak en een breder bereik. Met de juiste ondersteuning en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, kunnen Fieldlabs blijven fungeren als drijvende kracht achter de digitale transformatie van de maakindustrie, waardoor Nederland haar positie als een van de belangrijkste exporteurs kan behouden en versterken.

Lees hier het rapport

We willen dat het bereik binnen vijf jaar verdubbelt. We hebben het voor onze economie nodig dat de Fieldlabs effectiever worden.
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry