Skip to content

Nieuwe subsidie Circulaire maakindustrie

De provincie Noord-Brabant komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire maakindustrie. 3 mei begint het eerste tijdvak waarin samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

 

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. 

Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen. De focus van de nieuwe subsidie ligt op de thema’s maakindustrie, bouw en biomassa & voedsel.

Infographic Subsidieregeling Circulaire Maakindustrie

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 10 mei om 12 uur en 15 mei om 16 uur organiseert de provincie Noord-Brabant informatiesessies voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid om advies te vragen voor doorbraakprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie. 

Vrijblijvend aanmelden voor één van de informatiesessies kan via: 

https://formulieren.brabant.nl/provnbr/M359933_Aanmelden_digitale_informatiebijeenkomst_subsidieregeling_Circulaire_Economie.

Aanvragen subsidie

Wil je de subsidie aanvragen? Of wil je meer weten over de voorwaarden? Bekijk deze via: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/energie__circulaire_economie_subsidie_244814

  

Vragen over de subsidieregeling?

Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem contact op via Tel. 073 - 680 82 82 (op werkdagen van 09:00-12:00 uur) of email naar subsidie@brabant.nl

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts