NWO-programma Smart Industry

Redactie Smart Industry
Financiering

Het NWO-programma Smart Industry richt zich op innovatief onderzoek naar slimme producten en diensten die industriële en productsystemen voorbereiden voor de toekomst. Met het lanceren van de nieuwe call Smart Industry 2020 stelt NWO de derde financieringsronde van dit programma open.

De Call Smart Industry 2020 richt zich specifiek op onderzoek binnen de thema’s:

  • Mass Customization
  • Human Centered Technology
  • Digital Twin
  • Cyber Physical Systems
  • (Trusted) Data Sharing
  • Advanced Manufacturing
  • Robotics

Kenmerkend voor Smart Industry onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven. Hogescholen dienen zich bij deze call for proposals als mede-aanvrager aan te sluiten.

Het totaal beschikbare budget bedraagt 2,1 miljoen euro, te verdelen over meerdere projecten. De deadline voor indienen is 27 mei 2021.

Klik hier voor meer informatie

Bron: https://www.nwo.nl/calls/samenwerkingsprogramma-smart-industry-si2020