Skip to content

Online Track: Circulaire Maakindustrie Brabant

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de maakindustrie vraagt dit om nieuwe ontwerpen, processen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. Tijdens deze CIRCO Track leer je er alles over en ga je samen met (keten)partners en/of collega bedrijven aan de slag.

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie Brabant is onderdeel van het Actieplan Circulaire Maakindustrie van de provincie Noord-Brabant 2021-2023 (Innoveren met een missie. De transitie naar een circulaire economie vermindert de milieudruk (uitstoot broeikasgassen), zorgt voor vergroting van waardebehoud (efficiëntere productie, minder uitval en afval) en draagt bij aan de leveringszekerheid van grondstoffen, materialen en producten. Smart Industry Hub Zuid (team circulair) is het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie Brabant (CMB) gestart, als invulling van de Smart Industrie agenda; specifiek het onderdeel Sustainable Factory. 

CIRCO biedt samen met Smart Industry Hub Zuid NL (BOM, BI, BPD, REWIN, Midpoint Brabant, Metaalunie, FME) een driedaags ontwikkeltraject aan. Om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie een businesscase op weg te helpen. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. 

Dag 1 - Initiate Workshop (3 maart 2021)

Tijdens de eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes. Per bedrijf identificeren en selecteren we de circulaire kansen.

Dag 2 - Ideate Workshop (17 maart 2021)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden verder verkend en in een aantal interactieve werkvormen verwerken we deze tot circulaire producten en diensten.

Dag 3 - Implement Workshop (31 maart 2021)

Op de laatste dag word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de eerdere resultaten. En naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Programma digitale  track 

Het programma van de digitale track biedt voldoende ruimte voor uitwisseling, samenwerking en zelfstandig werken. Tevens is er ruimte voor begeleiding vanuit de trainers, zowel in de 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen. 

  • We maken gebruik van de collaboratieve online platforms ZOOM en Mural.
  • Er is veel interactie met de trainers en de andere deelnemers. Trainers kunnen meekijken met de gemaakte oefeningen;
  • De techniek is eenvoudig - en er is een helpdesk beschikbaar. Ook krijgen de deelnemers vooraf een introductie.

Digitale intake

  • Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers waarin je kennis maakt met de digitale omgeving.
  • Alle benodigde middelen zullen voor de start van de track beschikbaar worden gesteld.

Voor wie?

Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de Maakindustrie Brabant die machines of bijbehorende componenten ontwerpen, produceren, gebruiken, onderhouden en verwerken. Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats, zoals draai/frees/plaat-verlies. Er zijn belangrijke lessen te leren uit andere sectoren zoals de bouw en installatietechniek. Ook worden er in hoog tempo nieuwe technieken ontwikkeld in het terughalen en verwaarden van secundaire materialen met businesscase. En bieden herbruikbare componenten (in heel andere sectoren) potentieel.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Bedrijven vergroten hun concurrentiekracht en ze creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en klanten. Ook is het een innovatieve herijking van hun businessmodel.
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Door middel van de Online Track kunnen bedrijven in deze tijd toch doorgaan met het ontwikkelen van hun circulaire plannen! Ze behalen hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Deelnemers

In de Track kunnen maximaal 10 bedrijven deelnemen (2 personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële/management rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces en in de interactie tussen de bedrijven onderling.

Meer informatie – of aanmelden?

Ben je als machineontwerper of –producent of materiaal – of systeem toeleverancier op zoek naar nieuwe business kansen in een toekomstbestendige maakindustrie, doe mee! Voor meer informatie of aanmelden, email:

Paul Gosselink: pgosselink@bom.nl (Ecosysteemontwikkeling, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij)

Wil je de programmaflyer nog even rustig nalezen – of delen met een collega? Download hier de PDF.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts