Skip to content

Geslaagd openingsevenement Klikopmorgen.nl op Brainport Industries Campus

 

Vanaf vandaag officieel geopend: Klikopmorgen.nl, hèt matchmaking platform voor mkb-bedrijven binnen de maakindustrie, die werk willen maken van digitalisering in hun bedrijf.

Tijdens een feestelijk evenement op de Brainport Industries Campus werd de officiële aftrap verzorgd door Stephanie ten Borg (directeur REWIN, voorzitter Klikopmorgen.nl), Brigit Van Dijk-van de Reijt (directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, penvoerder Klikopmorgen.nl), Maddy Reijers (Strateeg Digitalisering Provincie Noord-Brabant), Robert van der Zwan (MT-lid directie Ondernemingsklimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Rard Metz (programma manager Smart Industry).

Foto1

Bedrijven uit de regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen bij Klikopmorgen.nl aankloppen voor ondersteuning bij digitaliseringsvraagstukken. Dit kan advies zijn, coaching, workshops, assessments, toegang tot fieldlabs of de inzet van een expert. Wat het extra aantrekkelijk maakt voor ondernemers die aan enkele basiscriteria voldoen, is dat deze ondersteuning door funding vanuit de EU, het Rijk en de provincies in veel gevallen kosteloos wordt aangeboden. 

Klikopmorgen.nl is één van de ruim 200 European Digital Innovation Hubs (“EDIH’s”), een Europees initiatief om de digitalisering in het bedrijfsleven te ondersteunen en te versnellen, om zo competitief en weerbaar te  blijven in een wereld die het komende decennium steeds sneller zal digitaliseren. Nederland telt 5 hubs (Noord-Nederland, Zuidwest-Nederland, Noordwest-Nederland en Oost-Nederland) waarvan Klikopmorgen.nl de EDIH Zuid-Nederland vormt. Alle EDIH’s samen moeten samen een krachtig Europees netwerk gaan vormen van kennisdeling, innovatie en duurzame digitale groei.

Foto2

Het ondersteunen en versnellen van digitalisering voor het midden- en kleinbedrijf binnen de maakindustrie is een stevige opgave, waarbij zo goed en zo breed mogelijk samenwerken essentieel is. Om deze reden werken in Klikopmorgen.nl maar liefst 15 sterke partners samen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken, overal in Zuid-Nederland:
LIOF, BOM, Brainport Industries, TNO, REWIN, Impuls Zeeland, EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Midpoint Brabant, Metaalunie, FME, JADS, Agrifood Capital, Brainport Development, EAISI/TU/e. Vanaf vandaag ook online: www.klikopmorgen.nl, waar ondernemers zich direct kunnen oriënteren en aanmelden voor ondersteuning.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts