Skip to content

Oproep voor nominaties voor de The International O&J Péters Prize 2022 en de O&J Pétersbeurs voor Ontwikkelingssamenwerking

Sinds de oprichting in 1986 reikt het Fonds Oscar en Jacques Péters de driejaarlijkse O&J Péters-prijs uit. Een erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van productietechniek.

Na het overlijden van professor Jacques Péters in december 2018, op de gezegende leeftijd van 95 jaar, besloot het Fonds hulde te brengen aan het wetenschappelijk werk in productietechniek van professor Oscar Péters en zijn zoon Jacques Péters, die beiden een prominente rol hebben gespeeld in de wereld van niveau door van fabricageonderzoek een volwaardige wetenschappelijke discipline te maken, door de Internationale O&J Péters-prijs in te stellen.

The International O&J Péters Prize wordt driejaarlijks toegekend aan één of meerdere personen voor een excellente wetenschappelijke en/of technologische bijdrage, met positieve maatschappelijke impact, in het brede veld van de productietechniek. De volgende gebieden zijn relevant voor de Prijs:

  • productieprocessen,

  • productiesystemen,

  • dimensionale metrologie,

  • precisie-engineering,

  • productiemanagement,

  • mechatronica,

  • robotica,

  • medische technologie,

  • duurzame productie.

De prijs bestaat uit een diploma en een geldprijs van 50000 euro.

Naast het toekennen van deze belangrijke internationale prijs, heeft het bestuur van het O&J Péters Fonds besloten om de speciale interesse van Prof. Jacques Péters om de derdewereldlanden te laten profiteren van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van productietechnisch onderzoek en technologie, te honoreren door de oprichting van The O&J Péters Subsidie ​​voor Ontwikkelingssamenwerking.

De driejaarlijkse O&J Peters Beurs Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit een beurs of subsidie ​​die wordt toegekend aan één of meer aanvragen in één van de volgende drie categorieën in het brede domein van de productietechniek.

Categorie 1. Postdoc-beurs voor een onderzoeksperiode aan de KU Leuven, tussen 3 en 12 maanden, van een onderzoeker van een academische ingenieursschool in een ontwikkelingsland, bij voorkeur aan een alumnus/alumna van de Faculteit Ingenieurswetenschappen of de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Categorie 2. Financiële ondersteuning van een onderzoeks- of onderwijsproject in een ontwikkelingsland uitgevoerd met steun van het Departement Werktuigbouwkunde van de KU Leuven.

Categorie 3. Startbeurs voor een jonge academicus in een ontwikkelingsland, met een Ph.D. diploma van de KU Leuven, die zijn/haar academische loopbaan begint aan een technische school in zijn/haar land. 

De beurs bedraagt ​​maximaal 35000 euro.

Voor The International O&J Péters Prize 2022 wordt een e-mail met de intentie om te nomineren die voor 15 mei 2022 is ontvangen, aangemoedigd. De deadline voor voltooide nominaties is 30 juni 2022. Details van de toelatingsvoorwaarden en de nominatieprocedure zijn te vinden op https://www.mech.kuleuven.be/o-j-peters-fund. Zelfnominaties worden niet onthouden. De genomineerde voorstellen zullen zorgvuldig worden gescreend en de laureaat wordt toegewezen door de selectiecommissie. De prijsuitreiking vindt plaats in november 2022.

De nominatieprocedure voor O&J Peters Subsidie ​​voor Ontwikkelingssamenwerking is ook te vinden op bovengenoemde website.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts