Skip to content

Persbericht | Jan Post aangesteld als kwartiermaker van nieuwe Noordelijk AI-Hub

Noord-Nederland is een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie. Kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties zetten zich al jarenlang samen in voor het ontwikkelen en toepassen van AI in het bedrijfsleven en in de maatschappij als geheel. “De AI-hub Noord-Nederland wil dit bestaande ecosysteem versterken en uitbouwen. Dat betekent dat we ook graag nieuwe partijen verwelkomen”, legt Jan Post uit. Post, hoogleraar Digital Fabrication aan de Rijksuniversiteit Groningen en Director Strategic Partnerships bij Philips, is de kwartiermaker van de hub. “Deze verdergaande samenwerking biedt grote voordelen, bijvoorbeeld een gunstiger vestigingsklimaat en kans op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling.”

3 thema’s

De AI-hub Noord-Nederland is leidend in drie AI-thema’s: het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (human capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. De thema’s hebben betrekking op onder meer energie, gezondheidszorg, smart industry, water, agrofood en mobiliteit. Jan Post: “We zetten ons bijvoorbeeld in voor het verantwoord delen en koppelen van data op het vlak van gezondheid. Hierdoor wordt het mogelijk om grootschalig onderzoek te doen naar ziekten en gezond ouder worden.” Ook richt de AI-hub zich samen met partners wereldwijd op het ontwikkelen van een AI-computer die sneller is en een lager energiegebruik heeft dan de huidige computers.

Aansluiting landelijke ambities

De ambities van de AI-hub Noord-Nederland sluiten aan bij de actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie. Deze coalitie zet zich in om de AI-ontwikkelingen in ons land te versnellen en initiatieven met elkaar te verbinden. In die hoedanigheid heeft de coalitie een zogeheten kickstart financiering gegeven aan de AI-hub Noord-Nederland. Met het opzetten van de hub geeft Noord-Nederland ook gevolg aan het landelijk rapport ‘AI voor Nederland: versnellen, vergroten en verbinden’.

Partners

Partners in de AI-hub Noord-Nederland zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Van Hall Larenstein, UMCG, ASTRON, New Energy Coalition, TNO, Wetsus, Philips, Innovatie Cluster Drachten en Metaalunie en FME via Smart Industry Hub (meer dan 2000 bedrijven). De hub nodigt echter andere partijen van harte uit om zich ook aan te sluiten.

Contact

Neem voor aanvullende informatie contact op met: Jan Post, kwartiermaker AI-hub Noord-Nederland: https://www.rug.nl/staff/jan.post/ en via e-mail ai.hub.nnl@rug.nl - Jorien Bakker, RUG-woordvoerder, tel. 06-11800452.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts