Skip to content

Primeur Brainport Eindhoven voor ketenweerbaarheid cybersecurity

Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheid Centrum om bedrijven binnen de kennisintensieve maakindustrie te helpen met weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage. Daarmee is de hightech regio koploper in Nederland die - naast de door het Rijk aangewezen vitale sectoren (zoals gezondheidszorg, energie, haven etc.) - serieus werk maakt van cyberweerbaarheid en wordt aangesloten op vertrouwelijke informatie van het Rijk.

Binnen het nieuwe centrum kunnen met name ook mkb’ers in de hightech regio aansluiten op een collectief, professioneel systeem tegen online aanvallen. Uiteindelijk kunnen het bedrijfsplan voor dit nieuwe centrum en de opgedane praktijkervaring benut worden om weerbaarheidscentra voor de kennisintensieve maakindustrie in heel Nederland in te richten.

Sterk verweven

Ruim twintig grote bedrijven uit Brainport Eindhoven wisselen al (mondeling) vertrouwelijke informatie uit op het gebied van cybersecurity binnen de Eindhoven Cyber Security Groep (ECSG). Voor het sterk verweven ecosysteem in de hightech regio geldt echter dat deze als geheel pas echt zo veilig mogelijk is als alle spelers weerbaar zijn tegen cybercrime. Daarom besloten de ECSG, Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de opgedane expertise van de ECSG verder uit te bouwen tot een Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (CWCB). Momenteel werkt een first user group aan de verdere ontwikkeling. Naar verwachting is het centrum eind 2018 operationeel; een belangrijke bouwsteen daarbij is de pilot over informatiedeling en -uitwisseling die samen met TNO en de ministeries EZK (het Digital Trust Centre, DTC) en J&V (het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC) wordt uitgevoerd.

Ministerie van EKZ verheugd met initiatief

“Het Brainport initiatief is omarmd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat”, lichten projectleiders Robert-Jan Marringa van Brainport Development en Sandra Konings, voorzitter en initiatiefnemer van ECSG toe. “Onze oproep om aandacht voor het mkb, met name in de kennisintensieve maakindustrie, heeft mede geleid tot de Kamerbrief van 22 mei 2017 waarin EZK aangeeft ervaring op te willen doen met cyber-securityinformatie-uitwisseling voor én door kennisintensieve bedrijven, die gekoppeld moest worden aan de beschikbare vertrouwelijke overheidsinformatie. Dit heeft geleid tot de oprichting van het DTC per 1 januari 2018 zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 23 september 2017.” Konings: “De leden van de ECSG zijn verheugd om te zien dat hun initiatief nu ook landelijk wordt opgepakt. Ze beseffen dat de mondelinge manier waarop zij informatie delen niet geschikt is voor een grote groep bedrijven. Daarom formuleerden ze met andere stakeholders de behoefte aan een innovatief digitaal Cyber Weerbaarheid Centrum; een toegankelijke online omgeving voor vertrouwelijke, snelle en vooral ook real time kennisdeling op maat. Met de ECSG als startkern.” Uiteindelijk zal die al bestaande groep opgaan in het nieuwe CWCB.

Ketenweerbaarheid

Volgens Marringa zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor alle ondernemingen in Brainport Eindhoven. “De nationale en internationale voorbeelden van recente cyberaanvallen zijn legio en de economische impact voor een bedrijf en/of regio kan enorm zijn. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een cyberaanval wel kunnen doorstaan, maar voor mkb’ers is dat maar zeer de vraag.” Konings vult aan: “Ketenweerbaarheid is daarom echt van groot belang. Informatie-uitwisseling en samenwerking zijn de sleutel naar cyberweerbaarheid, we raken immers steeds meer en intensiever digitaal met elkaar verknoopt. Tegelijkertijd zijn bij ondernemers binnen het kleinere bedrijfsleven onvoldoende kennis en middelen voorhanden om zelfstandig weerbaar te zijn. Binnen het CWCB worden ook zij in staat gesteld om zich beter te weren tegen cyberaanvallen en/of een mogelijke aanval sneller te boven komen. Zo’n centrum is dan ook een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem van Brainport Eindhoven.”

Verbetering vestigingsklimaat

De vier belangrijkste taken van het CWCB liggen op het gebied van preventie (helpen spionage en sabotage voorkomen), detectie (vaststellen of er sprake is van een dreiging en die ook duiden), response (helpen een aanval af te slaan) en recovery (bij eventuele schade helpen bij het herstel en het opnieuw inrichten van de beveiliging). Het centrum wordt waarschijnlijk een coöperatieve organisatie waarvan de leden gezamenlijk zorgen voor cyberweerbaarheid in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven. Volgens Marringa en Konings draagt het CWCB bovendien bij aan de verbetering van het vestigingsklimaat van de regio. “Daar waar bedrijven zoveel mogelijk zekerheid krijgen, zullen ze zich graag vestigen en cybersecurity staat hoog in het vaandel. Dat zal uiteindelijk ook nieuwe werkgelegenheid met zich brengen. Daarnaast profiteert het regionale bedrijfsleven van de aansluiting bij het CWCB omdat een bedrijf dat goed heeft nagedacht over actieve cybersecurity eerder als toeleverancier wordt gekozen. Hierdoor verbetert zijn concurrentiepositie.”

Note: CWCB is hernoemd naar Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Voor meer informatie over de organisatie, de cybersecurity diensten en de innovatie voucherregeling die in samen werking met Smart Industry Hub Zuid verstrekt wordt, bezoek de CWB website.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts