Skip to content

Samen streven naar de verduurzaming van de industrie

 

Bron: VNO-NCW

Gezamenlijke inspanningen zijn noodzakelijk om de Nederlandse industrie snel en effectief te verduurzamen. Dit is de boodschap die naar voren komt in een gezamenlijk advies van vakbonden, werkgevers en kroonleden, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies, uiteengezet in het briefadvies Verduurzaming maakindustrie, benadrukt het cruciale belang van verduurzaming binnen de maakindustrie om de gestelde klimaat- en circulariteitsdoelen te behalen.

Innovatieve en duurzame maakindustrie draagt bij aan milieudoelstellingen, verdienvermogen en werkgelegenheid

De sociale partners onderstrepen dat een innovatieve en duurzame maakindustrie niet alleen bijdraagt aan het realiseren van milieudoelstellingen, maar tevens het verdienvermogen en de werkgelegenheid stimuleert. Daarnaast wordt gewezen op de bijdrage aan het versterken van kwetsbare regio's, het creëren van een gezonde leefomgeving en het verminderen van afhankelijkheid van instabiele landen, wat allemaal essentieel is voor de lange-termijnbelangen van Nederland.

Nieuwe 'clean tech'- en circulaire industrieën

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, toont haar tevredenheid over het advies en benadrukt het belang van overeenstemming tussen bonden en werkgevers over een sterke maakindustrie. Ze wijst op de noodzaak van doeltreffend beleid vanuit de overheid om duurzaamheid te bevorderen en om nieuwe 'clean tech'- en circulaire industrieën op te bouwen.

Verduurzamingsplannen aanpakken

Het advies spoort aan tot actie in de komende kabinetsperiode, waarbij de focus ligt op de uitvoering van verduurzamingsplannen voor zes industrieclusters en maatwerkafspraken met grote CO2-uitstoters. Financiële middelen uit het Klimaatfonds kunnen worden ingezet voor randvoorwaarden, zoals nieuwe infrastructuur en subsidies voor technologieën die momenteel nog niet rendabel zijn. Het oplossen van knelpunten, zoals een overvol stroomnet, en het creëren van stabiel beleid om investeringen mogelijk te maken, zijn van cruciaal belang, gezien de noodzaak van miljardeninvesteringen in de industrie in de komende jaren.

Aanpak problemen met elektriciteitsnet

De SER dringt aan op een doortastende aanpak van problemen met het elektriciteitsnet, waarbij een planmatige uitrol per gebied de uitvoering kan versnellen. Tegelijkertijd benadrukt het advies het belang van energiebesparende maatregelen en het voorkomen dat de kosten voor elektrificatie niet uit de pas lopen met buurlanden.

Tekort aan technisch personeel

Een aanzienlijk knelpunt dat in het advies naar voren komt, is het tekort aan technisch personeel. De SER vraagt de overheid om ondersteuning bij het opzetten van een actief arbeidsmarkt- en scholingsbeleid en wijst op de onmisbaarheid van vakkrachten uit andere landen indien ze in Nederland niet beschikbaar zijn.

Clean-tech agenda

Tot slot roept het advies op tot het opstellen van een clean-tech agenda en het versnellen van de grondstoffentransitie. Nederland moet een strategische agenda ontwikkelen voor nieuwe schone technologieën in de maakindustrie en zich inzetten voor een daadwerkelijke implementatie van de circulaire economie. Hierbij benadrukt het advies de kansen die specifiek voor Nederland liggen, maar wijst ook op de noodzaak van een effectieve uitvoeringsstructuur, een uitgebreid instrumentenpakket en sterke coördinatie vanuit de overheid.

Een duurzame maakindustrie draagt bij aan het versterken van kwetsbare regio's, het creëren van een gezonde leefomgeving en het verminderen van afhankelijkheid van instabiele landen
Op de hoogte blijven van het Smart Industry nieuws?

Ontvang al onze
laatste updates

aanmelden voor nieuwsbrief Smart Industry