Skills-piramiden voor de competenties van jouw medewerker

Redactie Smart Industry
Smart Industry

Om invulling te geven aan een herkenbaar aanbod van de skillsprogramma’s binnen Smart Industry is het belangrijk een gemeenschappelijke taal rondom skills te ontwikkelen, die herkenbaar is voor bedrijven, werknemers, HR-afdelingen en natuurlijk de Fieldlabs zelf. Hiervoor werken we aan de invulling van de zogenaamde skills-piramiden.

Skills-piramiden

Deze skills-piramiden geven vorm en inhoud aan de competenties van Smart Industry, welke noodzakelijk zijn voor de medewerker van nu en in de toekomst. De gedachte bij de skills-piramiden is dat in de basis de bredere en generieke skills passen en naarmate je hoger in de piramide gaat, het technisch complexer en/of specifieker wordt. De basisstructuur is ontworpen aan de hand van gemeenschappelijke raakvlakken van de verschillende Fieldlabs met gedeelde thema’s: 

  • Flexible manufacturing 
  • robotics & AGV 
  • Non robotics 
  • Composieten
  • Predictive maintenance / zero defect, traceability
  • Digital factory
  • AI/IoT/Data/digital twin  & Makers 
  • Logistiek

Workshops

Aan de hand van deze skills-piramiden worden er diverse workshops georganiseerd. Deze workshops leveren per thema en per niveau (basis-expert) invulling op. Deze workshops vinden nog dit najaar plaats, houdt de website van Smart Industry in de gaten.