Skip to content

Smart Industry speelt belangrijke rol in Strategie Digitale Economie van Min EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hun ‘Strategie Digitale Economie’ uitgebracht. Hierin is terug te lezen dat digitalisering bepalend is voor de banen en dienstverlening van de toekomst. Ook is te lezen dat de regio een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en toepassing van digitale technologie en innovaties en het ondersteunen en betrekken van het MKB. Hiervoor zijn samenwerkingen tussen rijk en regio voor opgezet, waaronder het programma Smart Industry.

Digitalisering in het MKB versnellen

Een belangrijke pijler in de strategie is het versnellen van digitalisering in het MKB. En dit is precies waar Smart Industry zich actief voor inzet. Centraal staat het doel om 1.000 bedrijven een significante stap te laten zetten op het gebied van digitalisering van hun fabrieken. Dit doen wij onder andere door het ondersteunen van doorontwikkeling van AI-toepassingen en de digitale, organisatorische en sociale inbedding van deze technologie binnen de industrie. Hierdoor stijgt de productiviteit en blijft verdere groei mogelijk. Dit biedt ook mogelijkheden voor een meer duurzame en circulaire maakindustrie, bijvoorbeeld door het groeiend energiegebruik te verlagen en het gebruik en verspilling van grondstoffen te verminderen

Digitale innovatie en vaardigheden stimuleren

Een tweede pijler die benoemd wordt in de strategie is het stimuleren van digitale innovatie en vaardigheden. Ook hier speelt het programma Smart Industry een grote rol in door het opzetten van de Smart Makers Academy, waarin het verkrijgen van digitale vaardigheden een centrale rol speelt. De ambitie hierbij is om werknemers 50.000 leermodules te laten volgen via de Smart Makers Academy, zodat zij nieuwe digitale technologieën in de bedrijfsomgeving kunnen toepassen.

Het rapport

Ben je benieuwd welke pijlers het ministerie nog meer in de strategie benoemd? Bekijk hem dan hier.

Expertise

Neem contact op met onze Smart Industry experts

Smart Industry

Onze experts