TNO Monitoring Smart Industry fieldlabs en hubs 2020

Foto auteur Menno de Haan
Smart Industry

De vandaag verschenen TNO monitor Smart Industry Fieldlabs en Hubs geeft een update over de activiteiten en resultaten van Smart Industry fieldlabs en hubs in 2020. In de monitoring van Smart Industry fieldlabs zijn in 2020 voor het eerst ook de Smart Industry Hubs meegenomen.

Fieldlabs

In Fieldlabs werken grote bedrijven, MKB en startups samen met ROC’s, HBO-instellingen, Technische Universiteiten, toegepast onderzoeksinstellingen en lokale – en regionale overheden.

Uit deze monitor blijkt dat er sinds het begin van het programma 47 fieldlabs zijn gestart. Fieldlabs blijken ook in 2020 nog steeds een effectief middel te zijn voor het leren toepassen van nieuwe digitale technologieën. In totaal hebben circa 680 bedrijven actief deelgenomen aan de fieldlabs. Uit deze initiatieven starten nieuwe spin-offs en leren mensen beter omgaan met relevante technologie. Vanaf de start van het programma is in totaal € 367 miljoen aan publieke - en private middelen geïnvesteerd in de oprichting en uitvoering van fieldlabs.

Hubs

Smart Industry hubs spelen een rol bij het verspreiden van de kennis die wordt opgedaan in fieldlabs en bij het activeren van bedrijven op gebied van digitalisering.

Sinds eind 2020 waren alle Smart Industry hubs actief. Daarmee is het aantal bedrijven dat door het Smart Industry programma bereikt wordt aanzienlijk gestegen. Fieldlabs zijn overwegend interessant voor de doelgroep van koploper bedrijven. Hubs zijn interessant voor een bredere doelgroep van bedrijven met digitaliseringsvraagstukken. Hubs en fieldlabs vullen elkaar daarom goed aan.

COVID-19

COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op zowel fieldlabs als hubs in 2020. Zowel fieldlabs als hubs waren gedwongen hun netwerkactiviteiten bijna uitsluitend digitaal in te vullen in de vorm van digitiale mogelijkheden zoals webinars, ook zijn diverse bedrijven gestopt met participatie in fieldlabs vanwege de noodzaak tot kostenbesparingen. Tot slot geven met name hubs aan dat veel bedrijven juist ook goed draaiden in 2020 en dat andere bedrijven de COVID periode juist gebruikten om zich te richten op innovaties waar ze anders geen tijd voor hadden.

Ga direct naar deze link om de publicatie te bekijken.