Organisatie

Smart Industry

Smart Industry stimuleert en begeleidt samen met haar partners bedrijven te digitaliseren. Hiermee kunnen zij een volgende stap zetten in verdienvermogen, innovatiekracht, strategische autonomie en een toekomstbestendige industrie. Dit doen wij allemaal samen met onze landelijke en regionale partners.

 • Vanuit Smart Industry Nederland en de regionale Hubs-EDIH’s leggen we slimme leerpaden aan en delen wij kennis en innovaties waarop bedrijven en hun medewerkers kunnen aanhaken om het gebruik van meer technologie te stimuleren. Niet om mensen te vervangen, maar juist om mensen te ondersteunen in hun werk en hun creativiteit.
 • De Smart Makers Academy helpt hierbij door bedrijven en organisaties op een laagdrempelige manier op het spoor te zetten van innovatieve technologieën en nieuwe werkmethodes. Elk bedrijf is nu nodig om de Smart Industry ‘sprong’ te maken. Want alleen samen kunnen we werken aan een duurzame toekomst van onze technologische industrie en daarmee aan onze welvaart.
 • Binnen de fieldlabs leren vakmensen digitale technologie te gebruiken en experimenteren meerdere bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk met digitale technologie en werkwijzen. Hiermee helpen zij productiebedrijven bij het praktisch toepasbaar maken van Smart Industry technologieën.

Oorsprong van Smart Industry

Het programma is in november 2014 opgericht door het ministerie van Economische Zaken (TNO, KVK, Koninklijke Metaalunie, FME, ROM's). In de afgelopen 8 jaar heeft Smart Industry een beweging tot stand gebracht om de digitalisering van de maakindustrie te versnellen. En met succes: inmiddels zijn:

 • ruim 800 bedrijven betrokken geraakt,
 • meer dan 25.000 deelnemers bereikt,
 • 50 fieldlabs gestart,
 • en 5 Smart Industry Hubs opgericht.

Toekomstplannen

De klus is nog niet klaar. Er is een schaalsprong nodig om een grotere groep bedrijven te bereiken. Naast de koplopers is de nadrukkelijke ambitie om het mogelijk te maken dat 6.000 maakbedrijven aan de slag gaan met het thema Smart Industry. Daarbij blijft de ambitie om van Nederland in 2026 het snelst lerende, meest flexibele en het beste digitaal verbonden en duurzaam productienetwerk van Europa te maken.

Medio 2022 heeft minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, tijdens het Smart Industry de Schaalsprongagenda 2022 – 2026 gelanceerd waarmee wij toe zullen werken naar de volgende doelstellingen:

 1. Het bereik te vergroten van het Ecosysteem door > 200.000 mensen te informeren over de mogelijkheden van Smart Industry en vergaande digitalisering. Dit betreft > 150.000 nieuwe bezoekers op het Smart Industry platform.
 2. Actieve ondersteuning te bieden door > 3.500 bedrijven binnen sectoren en waardeketens middels diensten en 1-op-1 interacties te voorzien van concrete handvatten en inspiratie om aan de slag te gaan met digitalisering in de keten.
 3. Ten minste 1.000 bedrijven aan de slag te helpen met het begeleiden van een Smart Industry implementatie om in de fabriek te digitaliseren. Het effect hiervan blijkt uit een significant verschil tussen de 0-meting en herhaalmetingen van de Digital Maturity Assessment.
 4. > 50.000 skills modules voor digitale vaardigheden zijn gevolgd door medewerkers in de sector gedurende de looptijd van de agenda afgenomen via de Smart Makers Academy

Bekijk de volledige schaalsprongagenda in onderstaande pdf:

Resultaten

infographic resultaten

Programmabureau Smart Industry

Het Programmabureau coördineert de uitvoering van de Implementatieagenda. In de praktijk komt het erop neer dat het Programmabureau de dagelijkse werkzaamheden uitvoert, zoals het organiseren van evenementen, of het afstemmen van activiteiten van de regionale Smart Industry-hubs en de Fieldlabs. Het programmabureau bestaat uit:

Eveliene Langedijk Nationaal Programma Manager Smart Industry
Elsa van der Zwan FME | Marketing
Wilma Juffermans FME | Projectmanager
Peter van Harten Directeur Isah Duitsland
Rard Metz Programmamanager Smart Industry Teqnow
Egbert-Jan Sol TNO/Program director Smart Industry
Annemarie Strik Platform Talent voor Technologie | Senior Projectleider
Tom Bouws Senior adviseur Kamer van Koophandel
Ester van Kuik Communicatie
Tim van de Zandt Belangenbehartiger Digitalisering, Cybersecurity & Artificial Intelligence
Femina Hoekstra woordvoerder FME

Stuurgroep Smart Industry

Het Programmabureau wordt aangestuurd door bestuurders. Daarin zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (FME en Koninklijke Metaalunie, vertegenwoordigers uit de regio (namens de EDIH’s) en kennisinstelling TNO

 • Theo Henrar (voorzitter) Voorzitter FME & Smart Industry
 • Herman van Bolhuis Directeur 3D Makerszone
 • Dina Boonstra Directeur NOM
 • Mark CourageDirector Smart Industry TNO
 • Mark HelderVoorzitter Koninklijke Metaalunie – MKB Nederland
 • Pieter Waasdorp Directeur Ondernemings- en vestigingsbeleid van EZK.
 • Jelmer AlbertsManager MT Partnerships FME

Stakeholders

Smart industry wordt mogelijk gemaakt door:

Provincie Noord-Brabant
Isah International B.V.
FME
Provincie Brabant
Platform Talent voor Technologie
TNO

Onderzoeksvragen

Wil je onderzoek doen naar Smart Industry? Of meer komen te weten over Smart Industry? Neem contact op.

research
Wilma Juffermans FME | Projectmanager

Pers

Van de pers en wil je samenwerken met Smart Industry? Onze woordvoerder vertelt je graag meer. Neem contact op.

pers
Iris van Delden Woordvoerder