Organisatie

Smart Industry

Smart Industry stimuleert bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren. Het team is in november 2014 opgericht door het ministerie van Economische Zaken (TNO, KVK, Koninklijke Metaalunie, FME, ROM's).Het Smart Industry programma heeft in de afgelopen jaren een beweging tot stand gebracht om de digitalisering van de maakindustrie te versnellen. Met succes: inmiddels zijn ruim 800 bedrijven betrokken geraakt, meer dan 25.000 deelnemers bereikt, 50 fieldlabs gestart en 5 Smart Industry Hubs opgericht.

De klus is nog niet klaar. Er is een schaalsprong nodig om een grotere groep bedrijven te bereiken. Naast de koplopers is de nadrukkelijke ambitie om het mogelijk te maken dat 6000 maakbedrijven aan de slag gaan met het thema Smart Industry. Daarbij blijft de ambitie om van Nederland in 2026 het snelst lerende, meest flexibele en het beste digitaal verbonden en duurzaam productienetwerk van Europa te maken.

Schaalsprongagenda

Het doel is productiviteitsverhoging en vergroting van de toekomstbestendigheid van Nederlandse bedrijven (economisch, ecologisch/duurzaam, sociaal/inzet mens) met behulp van vergaande digitalisering. Op macroniveau draagt dit bij aan sterkere waardeketens en een hogere mate van productie- en datasoevereiniteit binnen Nederland en (West)-Europa. Hiertoe is voor de periode 2022 - 2026 de Schaalsprong Agenda ontwikkeld die zich richt op een viertal focus gebieden. Om de voordelen van digitalisering te maximaliseren is het van belang dat digitalisering zowel in de waardeketen (1) als ook op het fabrieksniveau (2) wordt doorgevoerd. Waarbij het hele proces van materiaal en toeleveranciers tot aan klant, onderhoud en hergebruik wordt gedigitaliseerd. Hiervoor moeten medewerkers over voldoende digitale vaardigheden (3) beschikken en moeten bedrijven en andere organisaties samenwerken in een sterk ecosysteem (4). Daarnaast dient steeds nieuwe kennis ontwikkeld te worden (o.a. in het NXTGEN Hightech groeifondsvoorstel), die wordt vertaald naar de praktijk binnen fieldlabs, en breed wordt gedissemineerd via de regionale European Digital Innovation Hubs (EDIH’s).

De vier hier voorgenoemde focus gebieden vastgelegd in Actielijnen geven een impuls aan de toepasbaarheid van Smart Industry voor een grote groep bedrijven en dragen bij aan het realiseren van de volgende doelstellingen voor 2026:

 1. Het vergroten van het Ecosysteem door > 200.000 mensen te informeren over de mogelijkheden van Smart Industry technologie en vergaande digitalisering. Dit betreft > 150.000 nieuwe bezoekers op het Smart Industry platform.
 2. Actieve ondersteuning voor > 3.500 bedrijven binnen sectoren en waardeketens middels diensten en 1-op-1 interacties, waarbij naast het inspireren en vormgeven van een digitaliseringsvisie, concrete handvatten worden aangereikt voor de eerste implementatie stappen en aan de slag te gaan met digitalisering in de keten.
 3. Ten minste 1.000 bedrijven te begeleiden bij het implementeren van Smart Industry technologie in de fabriek. De positieve ontwikkeling van de betrokken bedrijven zal blijken uit een significant verschil tussen de 0-meting en herhaal meeting van de Digital Maturity Assessment met als effect het vergroten van het verdienvermogen van de Nederlandse maakindustrie.
 4. > 50.000 skills modules voor digitale vaardigheden zijn gevolgd door medewerkers gedurende de looptijd van de agenda via de Smart Makers Academy

Resultaten

infographic resultaten

Programmabureau Smart Industry

Het Programmabureau coördineert de uitvoering van de Implementatieagenda. In de praktijk komt het erop neer dat het Programmabureau de dagelijkse werkzaamheden uitvoert, zoals het organiseren van evenementen, of het afstemmen van activiteiten van de regionale Smart Industry-hubs en de Fieldlabs. Het programmabureau bestaat uit:

Eveliene Langedijk Nationaal Programma Manager Smart Industry
Elsa van der Zwan FME | Marketing
Wilma Juffermans FME | Projectmanager
Peter van Harten Directeur Isah Duitsland
Rard Metz Programmamanager Smart Industry Teqnow
Egbert-Jan Sol TNO/Program director Smart Industry
Annemarie Strik Platform Talent voor Technologie | Senior Projectleider
Miriam Korstanje Platform Talent voor Technologie | Senior projectleider
Iris van Delden Woordvoerder
Tom Bouws Senior adviseur Kamer van Koophandel
Ester van Kuik Communicatie
Jackie Takken projectmedewerker

Stuurgroep Smart Industry

Het Programmabureau wordt aangestuurd door de zogenoemde Stuurgroep. Daarin zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid:

 • Theo Henrar (voorzitter) Voorzitter FME & Smart Industry
 • Herman van Bolhuis Directeur 3D Makerszone
 • Dina Boonstra Directeur NOM
 • Geert Huizinga Directeur Belangenbehartiging FME
 • Arnaud de Jong Managing Director TNO Unit Industry
 • Fried Kaanen Voorzitter Koninklijke Metaalunie – MKB Nederland
 • Pieter Waasdorp Directeur Ondernemings- en vestigingsbeleid van EZK.

Stakeholders

Smart industry wordt mogelijk gemaakt door:

Isah International B.V.
Koninklijke Metaalunie
Platform Talent voor Technologie
Kamer van Koophandel
TNO
FME

Onderzoeksvragen

Wil je onderzoek doen naar Smart Industry? Of meer komen te weten over Smart Industry? Neem contact op.

research
Wilma Juffermans FME | Projectmanager

Pers

Van de pers en wil je samenwerken met Smart Industry? Onze woordvoerder vertelt je graag meer. Neem contact op.

pers
Iris van Delden Woordvoerder