Het Team Smart Industry inspireert en stimuleert bedrijven van groot tot klein om de explosieve groei van technologie en digitalisering toe te passen voor nieuwe business kansen.

Om de Smart Industry Actieagenda succesvol uit te voeren is een daadkrachtige aanpak nodig, gedragen door bedrijven, kenniswereld en overheid. Deze Actieagenda wordt door de betrokken netwerkpartijen als een programma van (vooralsnog) vier jaar uitgevoerd.

Het programma heeft vooral als doel de juiste randvoorwaarden te scheppen, zodat de partijen in het veld aan de slag gaan met Smart Industry. Het Team Smart Industry wil hier voor zorgen. Dit team bestaat uit een programmabureau voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en een breed samengesteld Forum dat als inspiratiegever en klankbord functioneert voor de stuurgroep en het programmabureau.