De Cromvoirtse: Tijd en geld besparen dankzij Smart Industry

Mechatronica + Machinebouw
Smart Industry

De Nederlandse maakindustrie is op diverse terreinen volop bezig met de ontwikkeling en implementatie van Industrie 4.0-oplossingen. In 2014 startte Nederland met het Smart Industry-platform om deze ontwikkelingen te structureren en te ondersteunen. Inmiddels is er een Smart Industry Agenda met onder meer een roadmap voor de verdere implementatie. Binnen die agenda spelen Fieldlabs een belangrijke rol. Verspreid door het land werken deze clusters samen aan concrete thema’s. Er zijn al ruim dertig Fieldlabs operationeel, waarvan er acht zijn gesitueerd rondom de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Fieldlab Flexible Manufacturing

Een van die consortia is het Fieldlab ‘Flexible Manufacturing’. Hierin werken meer dan twintig partijen samen aan het demonstreren van de mogelijkheden die digitalisering en robotisering bieden voor het flexibel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van kleine serieproductie, tegen massaproductiekosten. De Nederlandse maakindustrie fabriceert namelijk vooral componenten en producten in kleine series, en vaak in een zéér gevarieerde mix aan uitvoeringen. Het is de wens om dit foutloos, snel en kosteneffectief te kunnen realiseren. Geautomatiseerde productie is echter nog een grote uitdaging, want het is vaak kostbaar en vraagt te veel programmeertijd. Door toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering richt het Fieldlab zich op een flexible manufacturing system waarmee kleine series rendabel kunnen worden gemaakt. Dit kan onder meer door de tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen. Het liefst zelfs helemaal naar nul: zero programming.

De vier geïntegreerde demonstratieprojecten binnen het Fieldlab ‘Flexible manufacturing’ hebben tijdens de aanloopperiode tot de opening van de Bic niet stilgezeten. Onder leiding van TNO is er een opstelling ontwikkeld voor de samenwerking tussen mens en robot, waarbij de verdeling van taken op een flexibele en dynamische wijze wordt aangepast aan de producten die moeten worden gefabriceerd. Deze opstelling wordt in gebruik genomen in de demo- en ontwikkelruimte in het atrium van de Bic. Een deel van deze opstelling wordt benut ten behoeve van het deelproject rond zelflerende assemblagelijnen. Door de ervaringen van de opstelling vast te leggen, komt versnelde, flexibele productie steeds dichterbij.

Automatisch kanten

In de werkpakketten ‘Flexible handling’ en ‘Bin picking’ is de afgelopen tijd ervaring opgedaan ‘op locatie’. Smart Robotics en Avans hebben op het gebied van bin picking doorbraken weten te realiseren ten aanzien van het oppakken, plaatsen en in de productielijn brengen van fittingen door robots. Ook deze ervaringen zullen een-op-een worden meegenomen in de opstelling rond mens-robotsamenwerking op de Bic.

In het project ‘Flexible handling’ wordt gewerkt aan de praktijkcase van De Cromvoirtse. Dit innovatieve plaatbewerkingsbedrijf uit Oisterwijk wil de volgende stap zetten in de automatisering van het kantproces. Het zetten van platen in 3d vormen moet idealiter rendabel worden voor seriegrootte 1. Dit betekent dat de instel- en omsteltijden voor nieuwe producten minimaal moeten zijn. Voor de programmering wordt er daarom gewerkt aan oplossingen waarbij van het cad-model en de werkvoorbereiding van een product direct automatisch programma’s kunnen worden gegenereerd voor zowel de kantbank als de robot. Verder werken de deelnemers aan flexibele grijpsystemen die diverse soorten producten – inclusief allerlei tussenvormen – kunnen behandelen. Eind 2018 is begonnen met de opbouw van een testopstelling van een kantbank en een robot op locatie bij De Cromvoirtse. De inrichting van het hekwerk en de veiligheidssystemen is inmiddels gerealiseerd. Na verdere opbouw en integratie van de opstelling zullen daadwerkelijke tests met de eerste producten worden opgestart, om uiteindelijk zero programming te demonstreren in cases met toenemende complexiteit.

Daarnaast wordt binnen het deelproject ‘Flexible handling’ ook gewerkt aan automatisering van de aan- en afvoer van materiaal. Er wordt een transportstrategie ontwikkeld om met agv’s te gaan werken voor het automatische transport tussen de verschillende bewerkingsstappen. Hiervoor zullen identificatietechnieken worden ingezet voor de traceerbaarheid van de onderdelen, en visiontechnieken voor de plaatsbepaling.

Dummy

In de demoruimte op de Bic past uiteraard geen kantbank van industriële schaal. Die is te groot en te kostbaar. Daarom wordt een demo-opstelling gerealiseerd met een cobot en kantbankdummy, inclusief agv voor de aan- en afvoer van materialen, en een station voor grijperwisselingen. Daarmee kan buiten de echte productieomgeving verder worden gesleuteld aan de logistieke en robotuitdagingen, want voor de uiteindelijke flexibele productieoplossingen maakt de omvang of het specifieke type robot niet veel uit.

We gaan een spannend jaar tegemoet waarbij we hopen op doorbraken die de basis voor flexibele fabricage mogelijk maken. De samenwerking tot nu toe tussen maakbedrijven, technologie- en toeleverpartijen, en kennisinstellingen geeft ons veel vertrouwen dat we die stap dit jaar kunnen maken.

Project specificaties

Strategie: Flexibel produceren
Robotisering: Tegen massaproductie tarief flexibel en kwalitatief hoogwaardig produceren van kleine serieproductie

Contactpersoon

Voor vragen, of meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:


Meer inspirerende projecten

thumbnail

Marvo Technologies' deelname aan het Data Readiness Program

Data & digitalisering

We spraken met Ronald van Uffelen, managing director van Marvo Technologies over zijn deelname aan het Data Readiness Program.

thumbnail

Marktverkenning naar SCSN providers van geautomatiseerd berichtenverkeer

Automatisering

Beter inzicht in de bereikbaarheid voor MKB maakbedrijven met de marktverkenning van het Smart Connected Supplier Network (SCSN)

thumbnail

IHI Hauzer Techno Coating: Het scheelt geld als een monteur niet helemaal naar Japan hoeft

Big Data en AI

Het bedrijf IHI Hauzer Techno Coating is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en plaatsen van coatingmachines. De 52-jarige Rik Smabers (COO) is verantwoordelijk voor de operations: ‘Wij ontwikkelen en verkopen gemiddeld zo’n 25 machines per jaar. Een machine kost tussen de 500.000 euro en 4 miljoen euro per stuk.’

thumbnail

FromaTech Ingredients

Cybersecurity en IT risico's

Cyberrisico's beperken door deelname aan het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

thumbnail

Cleanroom Connect: verduurzamen van transport tussen cleanrooms

Nieuwe materialen

Faes wil hightech producenten verlossen van duizenden kilo’s plastic die in de kliko verdwijnen.

thumbnail

AddCat: 3D metaal printen en effectieve luchtzuiveringstechniek

Nieuwe materialen

Mogelijkheden onderzoeken, optimaliseren én schaalvergroting met lagere productiekosten

thumbnail

Van den Borne Aardappelen: Meetbaar maken wat je aan het doen bent

Big Data en AI

Jacob van den Borne van Van den Borne aardappelen past precisielandbouw toe. Precisielandbouw is op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen dankzij het gebruik van Big Data en the Internet of Things.

thumbnail

CESI Supply - Circulair en smart in de toeleveringsketen

Circulair ondernemen

In het CESI Supply project wordt gekeken hoe metaal – en elektronische toeleveranciers (in keten van apparatenbouw, machinebouw en hightechindustrie) kunnen worden betrokken bij de circulaire transitie in de maakindustrie.

thumbnail

Bregil: Smart door slim werken

Smart Industry

Bregil is een One Stop Shop in metaalwerkproducten in metaal voor onder andere winkelinrichtingen, displays, meubelen en machinebouw. Wat zij smart doen is slim werken en dat niet perse door innovatieve machines (ook al hebben ze deze wel in huis). Vooral mensen erbij te betrekken en slimme manier plannen

thumbnail

Snapdaq vertaalt analoge signalen naar digitale inzichten

Voorkomen downtime/verhogen uptime

Met inzet van een innovatie voucher van Hub Zuid is een nieuwe productfamilie van industriële meetoplossingen ontwikkeld.

thumbnail

Aanbeveling circulariteit in de procesindustrie

Circulair ondernemen

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten en aanbeveling voor bedrijven in de proces-, voedsel- en maakindustrie voor de wijze waarop een Circulair Product Paspoort (CPP) geïmplementeerd kan worden.

thumbnail

Cool Industries, Pathema en Ericsson: Slim beheer van koeltorens en waterbehandelingsinstallaties

Industrial IoT

Cool Industries ontwikkelt de meest duurzame en energie-efficiënte koeltorens en verdampingscondensors. Het bedrijf richt zich op de complete levenscyclus van zijn installaties, van ontwikkeling tot plaatsingen en van onderhoud tot vervanging.

thumbnail

CNC-Consult & Automation: Kies voor slimme oplossingen

Big Data en AI

CNC-Consult is gespecialiseerd in servicegerichte verkoop van CAD-software, CAM-software, CAI-software, gereedschap-beheer, PDM (Productie Data Management), Planning en MES. Innovatieve producten die worden gecombineerd met praktijkgerichte ondersteuning van ervaren consultants.