DVCI-SI: "Alles moet kloppen, van data en structuur tot samenwerking"

Data Value Center
Smart Industry

Thomas Meulenbroek, student Data Science & Entrepreneurship verbonden aan JADS MKB Datalab, werkte mee aan het opzetten van een datadashboard voor leverancier van duurzame energie Mijnwater BV. Het ambitieuze project kreeg een duw in de rug dankzij het Data Value Center en voor Thomas was het een waardevolle leerschool. “Ik ben vooral trots dat ze er daadwerkelijk meerwaarde uit halen.”

Bij aanvang van het project was Thomas Meulenbroek nog volstrekt onbekend met het bedrijfsmodel van Mijnwater. Hij was bekend met de insteek van het project, maar had desondanks nog talloze vragen. “Waar gaat de bedrijfsvoering over? Waar staat de data voor? Die zaken moest ik me eerst eigen maken. Het was veel schakelen met mensen.”

“Het gaat om het neerzetten van een goed product en dan moet je dingen gewoon zeker weten.”

Mijnwater is dan ook geen doorsnee bedrijf. De energie­leverancier streeft naar verduurzaming van gebouwen door innovatief gebruik van restwarmte en combinaties van energiebronnen. Om de distributie en opslag van energie nog beter te laten verlopen was meer inzicht in de beschikbare interne en externe databronnen nodig. Mijnwater wilde daarvoor een dashboard ontwik­kelen dat de juiste data op een overzichtelijke manier weergeeft.

Het dashboardproject werd vanuit het Data Value Center-Smart Industry gesubsidieerd. Mijnwater was in 2019 ingeloot voor een Data Value Voucher. Het eindresultaat levert enorme besparingen op. Thomas werkte mee aan het gehele traject en werd bijgestaan door engineer Martijn Wenmeckers van Mijnwater. Thomas: “Dit project was voor mij een leerschool om tegenslagen het hoofd te bieden en geduldig te blijven. Tegenslagen horen er nu eenmaal bij. Ik voelde me soms bezwaard om gegevens dubbel te checken, maar Martijn stelde zich gelukkig open op. Hierdoor heb ik nooit een barrière gevoeld. Het gaat om het neerzetten van een goed product en dan moet je dingen gewoon zeker weten. We hebben het echt samen gedaan.”

Ondernemers vooruit helpen

Tijdens zijn studie International Business Administration aan de Universiteit van Tilburg bedacht Thomas dat hij door middel van data science praktische toepassingen wilde gaan ontwikkelen voor finance, statistiek en wiskunde. Dat motiveerde hem om te leren program­meren en de studie Data Science & Entrepreneurship bij DVC-SI-partner Jheronimus Academy of Data Science (JADS) sluit daar perfect op aan. De datasci­ence-opdracht die hij voor Mijnwater via MKB Datalab uitvoerde, sprak hem aan omdat hij “ondernemers graag vooruit helpt”.

“Begin eerst met praktijkgericht denken en bedenk hoe je het bedrijfsproces beter kunt inrichten.”

Het MKB Datalab stelt afgebakende data science projecten op waar master studenten van JADS mee aan de slag gaan in een periode van ongeveer 8 weken (60-80 uur). MKB Datalab onderhoudt nauwe contacten met MKB-bedrijven, onder meer door het geven van seminars, waarin wordt uitgelegd wat onder­nemingen met data kunnen doen. In workshops werken studenten samen met bedrijven op basis van checklists. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden deze bedrijven kunnen benutten om met data specifieke resultaten te boeken. Het contact tussen Thomas en Mijnwater was op die manier snel gelegd.

Eenmaal aan de slag werd het hem al snel duidelijk dat er ook behoefte was aan een juiste structuur om de Business Intelligence-toepassing, die de basis vormde voor het dashboard, goed te vullen met de juiste data. De inrichting van de beschikbare database was aanvan­kelijk niet geschikt voor data-onderzoek. Samen met Martijn Wenmeckers werkte Thomas aan een lijst met criteria waaraan de datastructuur moest voldoen, om deze bruikbaar te maken voor het dashboard.

800 beschikbare tabellen

Tijdens de zoektocht waren er meerdere leermo­menten. Zo is de definitievorming van data essentieel. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van de tabelnamen en kolomtitels in een database. Thomas: “Soms duurde het langer om iets uit te zoeken, omdat bepaalde informatie niet direct beschikbaar was. Dan werd mijn geduld op de proef gesteld. Om een correct en compleet beeld te krijgen is de vertaaltabel via e-mail wel 5 of 6 keer heen en weer gegaan. Bij 16 meetpunten was het de kunst om de juiste tabel te vinden uit de 800 smaken die erbij pasten. Ook het samenvoegen van databases was een uitdaging, aangezien er tijdens het project werd gewerkt aan een nieuwe structuur.”

De populariteit van het fenomeen “data” leidt soms tot mythevorming. Het is echter geen sprookje, vertelt Thomas. “Ja, je kunt er geld mee verdienen, maar dan moet alles kloppen, van data en structuur tot samenwerking. Dat heb je niet meteen op orde. Begin eerst met praktijkgericht denken en bedenk hoe je het bedrijfsproces beter kunt inrichten. Je begint met kleine stapjes en vraag jezelf af: wat is het probleem? Welke data is beschikbaar? Check of het probleem met de beschikbare data kan worden opgelost.”

Niet iedereen kan programmeren. Voor een bedrijf dat geen ervaring heeft met data science en toch meteen aan machine learning modellen wil beginnen, is het vaak onvoldoende om een ZZP’er in te huren, vertelt Thomas. “Als er een bug verschijnt in de code, dan moet er iemand aanwezig zijn met de kennis en kunde om dit te herstellen.”

De mogelijkheden van Power BI – de gebruikte Business Intelligence-toepassing – heeft Thomas op een begrijpelijke manier uitgelegd, zodat iedereen in de organisatie ermee kan werken. Een duidelijke overdracht hoort bij het netjes achterlaten van je werk en je verantwoordelijkheid nemen, vindt hij. “En Mijnwater kan mij altijd bellen voor hulp.”

“Data science is niet uitsluitend iets voor IT en economen. Je hebt elkaar nodig om elkaar te begrijpen. Communicatie is de sleutel tot succes.”

Dat is dan ook meteen zijn belangrijke tip voor bedrijven die met data aan de slag gaan. Zorg voor een goede handleiding en zorg ervoor dat de consultant ook in de toekomst bereikbaar is voor vragen. “Mkb’ers die kansen zien om met data meerwaarde te realiseren nemen een risico om hierin te investeren. Dan is het belangrijk dat ze op die investering verder kunnen borduren. Voor een data scientist is een klus niet klaar als die is afgevinkt. Als er een fout optreedt, kan dit grote gevolgen hebben. Van die verantwoordelijkheid moet iedereen zich bewust zijn. Die houding heb ik zelf vanuit mijn opvoeding meegekregen.”

Het probleem centraal

In de eindfase van het project zorgde de intelligente lockdown, als gevolg van de corona-crisis, ervoor dat Thomas zijn werk ongestoord kon afronden. Via videodienst Skype liet hij na 2 dagen het resultaat zien aan Martijn, die er uiterst tevreden mee was.

Het verzamelen van datapunten, het vastleggen van de structuur, inclusief wachten en schakelen nam volgens Thomas 75 procent van de tijd in beslag. De overige tijd was nodig voor het maken van formules en de visualisatie. “In het algemeen geldt dat onder­nemingen moeten wennen aan het werken met data science,” zegt Thomas. “Maar de aanhouder wint. Bedrijven denken vaak in eindresultaten en dat is te simpel. Data science is niet uitsluitend iets voor IT en economen. Je hebt elkaar nodig om elkaar te begrijpen. Communicatie is de sleutel tot succes. IT’ers hebben een andere belevingswereld dan business-medewerkers. Het probleem moet centraal staan, pas dan kun je samen bepalen hoe je het moet tackelen. Als Business en IT weten wat ze aan elkaar hebben, dan realiseren ze waarde voor het bedrijf en de maatschappij.”

Over Mijnwater

Mijnwater B.V. is leverancier van duur­zame energie, levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk, een zogenaamde vijfde generatie ‘Smart Grid’ voor wijkgericht verwarmen en koelen. Daarnaast slaat het bedrijf de (terug)gewonnen warmte op, op momenten dat er geen tot weinig vraag is. Dit innovatief circulair energienetwerk in Heerlen wordt gezien als een doordachte infrastructuur voor de distributie van warme en koude energie en is ook toepasbaar in andere stedelijke gebieden. Het koppelt namelijk verschil­lende bronnen van duurzame energie, denk aan zonnepanelen, windenergie, biomassa-energie, restwarmte. 

Deze publicatie downloaden? Klik hier

Project specificaties

Verduurzaming gebouwen: Maak gebruik van restwarmte en combinaties van energiebronnen
Data: Begin eerst met praktijkgericht denken en bedenk hoe je het bedrijfsproces beter kunt inrichten

Meer inspirerende projecten

thumbnail

RR Mechatronics: Meesters in meten

Data & digitalisering

RR Mechatronics uit het Noord-Hollandse Zwaag maakte de afgelopen jaren een explosieve groei door. Het medische techbedrijf dat onderdeel van het samenwerkingsverband TechValley is, haalde vier opeenvolgende Gazelle Awards binnen. RR Mechatronics richt zich op meetapparatuur voor bloedonderzoek. Alhoewel het bedrijf erg blij is met het binnenslepen van de prijzen, zit de trots met name in de nauwkeurigheid van de apparatuur. Zo wordt hard gewerkt om ziekenhuizen en laboratoria van over de hele wereld te voorzien van meetapparatuur uit Zwaag.

thumbnail

Van den Borne Aardappelen: Meetbaar maken wat je aan het doen bent

Big Data en AI

Jacob van den Borne van Van den Borne aardappelen past precisielandbouw toe. Precisielandbouw is op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel toepassen dankzij het gebruik van Big Data en the Internet of Things.

thumbnail

Valk Welding: Flexibele inzet lasrobots neemt alleen maar toe

Data & digitalisering

Familiebedrijf Valk Welding levert automatisering voor de lasproductie waarbij lasrobots, specialautomaten en lastoevoegmaterialen de belangrijkste componenten zijn. Voor lasrobotintegrators is Smart Industry een uitdaging. Valk Welding nam een voortrekkersrol en maakte het voor een aantal fabrikanten mogelijk om klantspecifieke producten op een seriematige manier te produceren. Rode draad hierbij was de verkorting van de vertaalslag van data naar robotprogramma’s. Met nieuwe softwaretools en VR-technologie wil Valk Welding nu het MKB meetrekken in de nieuwe ontwikkelingen.

thumbnail

Bregil: Smart door slim werken

Smart Industry

Bregil is een One Stop Shop in metaalwerkproducten in metaal voor onder andere winkelinrichtingen, displays, meubelen en machinebouw. Wat zij smart doen is slim werken en dat niet perse door innovatieve machines (ook al hebben ze deze wel in huis). Vooral mensen erbij te betrekken en slimme manier plannen

thumbnail

CNC-Consult & Automation: Kies voor slimme oplossingen

Big Data en AI

CNC-Consult is gespecialiseerd in servicegerichte verkoop van CAD-software, CAM-software, CAI-software, gereedschap-beheer, PDM (Productie Data Management), Planning en MES. Innovatieve producten die worden gecombineerd met praktijkgerichte ondersteuning van ervaren consultants.

thumbnail

AddCat: 3D metaal printen en effectieve luchtzuiveringstechniek

Nieuwe materialen

Mogelijkheden onderzoeken, optimaliseren én schaalvergroting met lagere productiekosten

thumbnail

Fieldlab 3D Makers Zone zorgt voor tien ideeën voor nieuwe business cases

Smart Industry

3D Makers Zone is een plek waar niet alleen gepraat wordt over innovatie, maar direct ook onderzoek gedaan wordt en prototypes gemaakt worden. Binnen één dag heeft je bedrijf gegarandeerd tien ideeën voor nieuwe business cases die het potentieel hebben om tot radicale groei te leiden.

thumbnail

CESI Supply - Circulair en smart in de toeleveringsketen

Circulair ondernemen

In het CESI Supply project wordt gekeken hoe metaal – en elektronische toeleveranciers (in keten van apparatenbouw, machinebouw en hightechindustrie) kunnen worden betrokken bij de circulaire transitie in de maakindustrie.

thumbnail

DVCI-SI: Nog efficiënter energiebeheer dankzij data

Data & digitalisering

Door de innovatieve inzet realiseerde energieleverancier Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van gebouwen. Het analyseren van data speelt een cruciale rol bij het beheersen van het project.

thumbnail

JB Besturingstechniek: duurzame automatiseringsoplossing

Data & digitalisering

JB Besturingstechniek wil als systeemintegrator op een duurzame manier voor elke machine, proces- en fabrieksinstallatie de meest rendabele industriële automatiseringsoplossing leveren.

thumbnail

Van Raam Rijwielen

Automatisering

Van Raam produceert al haar fietsen in eigen huis, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de beste kwaliteitsproducten. Met goed opgeleid personeel, continu innoveren, een moderne productielijn en marktonderzoek maakt Van Raam fietsen die aansluiten bij de behoefte van de eindgebruiker. Dankzij onder meer de samenwerking met TU Delft en de participatie in Innovar komt Van Raam tot een modern design en technisch hoogstaande fietsen.

thumbnail

DoBots: Technologie scheelt tijd en geld

Automatisering

DoBots is gespecialiseerd in software vanuit het perspectief van robotica en past dit toe op Smart Building en SmartRobots. DoBots voegt intelligentie toe aan de machine zodat deze zijn taken volledig autonoom kan uitvoeren zonder menselijk tussenkomst. De machines kunnen met elkaar samenwerken, evenals met andere apparaten (zoals koelkasten) en met mensen. Met andere woorden, ze werken synergetisch met hun omgeving.