Smart Industry rapporten & publicaties

Belangrijke ontwikkelingen in de maakindustrie

Weergave:

thumbnail
thumbnail
icoon

DVCI-SI: 'Alles moet kloppen, van data en structuur tot samenwerking'

Data & digitalisering

Thomas Meulenbroek, student Data Science & Entrepreneurship verbonden aan JADS MKB Datalab, werkte mee aan het opzetten van een datadashboard voor leverancier van duurzame energie Mijnwater BV. Het ambitieuze project kreeg een duw in de rug dankzij het Data Value Center en voor Thomas was het een waardevolle leerschool. “Ik ben vooral trots dat ze er daadwerkelijk meerwaarde uit halen.”

thumbnail
icoon

Smart Industry Hub Zuid

Smart Industry of ‘slimme industrie’ is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, businessmodellen en sectoren. Zowel wat het product betreft (specificaties, kwaliteit, ontwerp), als de hoeveelheid, grondstoffen en de levertijd.

thumbnail
icoon

Gate2: dé innovatie hotspot voor smart industry in Midden-Brabant

De Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van innovatieprojecten voor productietechnieken, simulatie en digitalisering. Met en voor het regionale mkb ontwikkelen en testen we hier samen met kennisinstellingen pilotprojecten en businesscases voor een slimme en duurzame industrie in Midden-Brabant.

thumbnail
icoon

Fieldlab Robotics

Field Lab Robotics is hét kenniscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om industriële robotisering. Kloppend hart van het Field Lab is het experience center in Roermond.

thumbnail
icoon

Data Value Center - Smart Industry

Met een onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie waarmee bedrijven hun concurrentiepositie kunnen versterken.

thumbnail
icoon

Fieldlab Breda Robotics

Breda Robotics is een netwerk van roboticabedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs. Wij richten ons op de toepassing van robotica en andere industrie 4.0 technologie en technieken voor het automatiseren van productie, maintenance en logistieke processen

thumbnail
icoon

Smart Connected Supplier Network

Smart Connected Supplier Network (SCSN) is een datastandaard die het uitwisselen van informatie in de toeleverketen efficiënter maakt, waardoor bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data kunnen delen.

thumbnail
icoon

K3D - AddFab 3dmetalsfabricated

Een 3D metaal print technologie en expertise centrum waar verdere stappen worden gezet naar de industrialisatie van 3D metaal printen

thumbnail
icoon

Fieldlab High Tech Software Cluster

Het High Tech Software Cluster helpt industriële bedrijven om hun weg te vinden in digitalisering. Door slimme producten, diensten en bedrijfsmodellen te realiseren met behulp van softwaretechnologie stimuleren deze bedrijven innovatie en waarde creatie. Het cluster ontwikkelt en levert de competenties, producten, service en kennis die nodig zijn voor slimme bedrijven die de digitaliseringsrace willen winnen.

thumbnail
icoon

FutureTec: Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie

Technische opleidingen zijn dure opleidingen, met name door de benodigde kapitaalintensieve machines, leermiddelen en overige apparatuur. Voor veel onderwijsinstellingen in Nederland is het financieel nauwelijks meer mogelijk om de (kostbare) technische opleidingen overeind te houden, laat staan om het technisch onderwijs een extra innovatieve impuls te geven. Innovatief techniek onderwijs is alleen te realiseren door slimme en duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen (onderling) en bedrijven. FutureTec heeft daarom ten doel invulling te geven aan innovatief technisch onderwijs in de Brainport regio door middel van een vergaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, leveranciers en overheidsinstellingen.