Nederlandse Digitaliseringsstraregie 2020

Smart Industry

De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken. In deze editie is een prominente rol voor het Smart Industry Programma weggelegd.

Download