Smart Industry Implementatieagenda 2018 - 2021

Strategie, concurrentiekracht en innovatie

De agenda bevat vijf actielijnen die ervoor moeten zorgen dat de versnelling tot stand komt: 1. Oprichten van een assessmentprogramma en expertisecentrum waarin bedrijven meer en gerichter aan de slag te laten gaan met Smart Industry. 2. Versterken van de samenwerking tussen Fieldlabs in dezelfde regio met Smart Industry Hubs 3. Ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van een nieuwe Smart Industry roadmap. 4. Start van programma mensgerichte technologie waarin mensen ondersteund worden met nieuwe technologie en ontwikkelen van ieder Fieldlab tot een SkillsLab om een leven lang leren te faciliteren. 5. Start van programma data delen, waarin de programma’s cybersecurity, en data value centre worden uitgevoerd.

Download