Smart Industry Roadmap 2018

Smart Industry

Dit NWA/HTSM/ICT1 document bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft Smart Industry en de transformatie uitdagingen voor bedrijven. Het is in het Nederlands geschreven voor ondernemers en algemeen geïnteresseerden, van nationale overheid, regio’s en steden die de productiviteit willen vergroten tot aan het algemeen publiek met de indieners van de vele NWA vragen uit 2016. Deel 2 is in het Engels en is bestemd voor onderzoekers en programmaleiders. Het beschrijft de kennisvragen of onderzoeksagenda (knowledge challenges) voor de wetenschappelijk wereld die nodig zijn om de transformaties mogelijk te maken.

Download