Smart Industry transformaties

Belangrijke ontwikkelingen in de maakindustrie


Slimme producten

Smart Products Slimme producten zijn in staat om gegevens te verzamelen, op te slaan en kunnen met hun omgeving communiceren, bijvoorbeeld via het Internet of Things en 5G. Ze geven informatie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. Daarm

Slimme diensten

Servitization is het proces waarbij dienstverlening een steeds grote rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. Service verandert van een kostenpost in een kans om de klant beter van dienst te zijn en om zo extra omzet te genereren. Bij slimm

Digitale fabriek

Bij een digitale fabriek zijn alle informatie stromen intern digitaal naadloos en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe. Principe digital factory Alles is bij de digital factory met elkaar verbon

Digitale ketens

Bij een digitale keten zijn bedrijven in de hele waarde keten van toeleveranciers, dienstverleners en klanten digitaal verbonden en kunnen ze data uitwisselen volgens internationale standaarden gekoppelde IT-systemen. Principe connected factory Nede

Duurzame fabriek

Een Nederlandse fabriek werkt zo zuinig mogelijk met het oog op energie- en materiaalverbruik. Ze verbruikt zoveel mogelijk duurzame energie en (recycled/refurbished) materialen en de geproduceerde producten zijn zoveel mogelijk geschikt voor re-use/

Slim werken

Bij slim werken helpt de technologie om zware, vieze en gevaarlijke klussen lichter, schoner en veiliger te maken, of om complexe handelingen foutloos uit te voeren. Slimmer werken betekent ook leven-lang leren om nieuwe digitale technieken te leren

Slim produceren

Slim produceren is foutloos produceren omdat elke productiestap 100% wordt gecontroleerd. Dankzij foutloze producten (zero defect) worden faalkosten geminimaliseerd. Principe ‘slim produceren’ Door altijd binnen de specificaties te blijven aan de ui

Flexibel produceren

Flexibel produceren (Flexible Manufacturing) Bij flexibel produceren is een fabriek in staat om steeds andere producten te realiseren met de kortst mogelijke doorlooptijden, van offerte tot levering en van order tot levering. Hierbij kunnen kleine se