Digitale fabriek

Bij een digitale fabriek zijn alle informatie stromen intern digitaal naadloos en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe. Principe digital factory Alles is bij de digital factory met elkaar verbonden. Dankzij verzamelde data en computer besturingen (tot en met Artificial Intelligence) verlopen (steeds meer) processen automatisch. Van alle producten, processen en apparatuur is een digitale twin beschikbaar van/voor ontwerp, visuele- (AR/VR) en procesmodellering, simulatie, control, onderhoud en beheerregistratie. Technologie digital factory Naast de CAD-versie van een object zijn ook Big Datamanagement, IoT-koppelingen en data storage en analyse van proces- en onderhoudsdata van belang. Dankzij alle digitale modellen, data en koppelingen is het mogelijk de toestand van een fabriek, productie-equipment en producten te bewaken, te optimaliseren en veranderingen te stimuleren. Ook kunnen vanuit de verzamelde historische waarden AI-algoritmen worden getraind, Veel sensoren, equipement en systemen verzamelen meer data dan momenteel worden gebruikt. AI-toepassingen zorgen ervoor dat dit in rap tempo verandert. Nederlandse ondernemingen zorgen ervoor dat deze data, modellen en algoritmen binnen eigen beheer blijven. Wat is digital factory? - Alle afdelingen en machines digitaal verbonden - Processen verlopen automatisch - Data optimaliseren processen

Informatie

Inspiratie

Aan de slag