Digitale fabriek

Bij een digitale fabriek zijn alle informatie stromen intern digitaal naadloos en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe. Principe digital factory Alles is bij de digital factory met elkaar verbonden. Dankzij verzamelde data en computer besturingen (tot en met Artificial Intelligence) verlopen (steeds meer) processen automatisch. Van alle producten, processen en apparatuur is een digitale twin beschikbaar van/voor ontwerp, visuele- (AR/VR) en procesmodellering, simulatie, control, onderhoud en beheerregistratie. Technologie digital factory Naast de CAD-versie van een object zijn ook Big Datamanagement, IoT-koppelingen en data storage en analyse van proces- en onderhoudsdata van belang. Dankzij alle digitale modellen, data en koppelingen is het mogelijk de toestand van een fabriek, productie-equipment en producten te bewaken, te optimaliseren en veranderingen te stimuleren. Ook kunnen vanuit de verzamelde historische waarden AI-algoritmen worden getraind, Veel sensoren, equipement en systemen verzamelen meer data dan momenteel worden gebruikt. AI-toepassingen zorgen ervoor dat dit in rap tempo verandert. Nederlandse ondernemingen zorgen ervoor dat deze data, modellen en algoritmen binnen eigen beheer blijven. Wat is digital factory? - Alle afdelingen en machines digitaal verbonden - Processen verlopen automatisch - Data optimaliseren processen

Informatie

Inspiratie

Aan de slag

thumbnail

Region of Smart Factories

Smart Industry Fieldlab

Noord-Nederland heeft een maakindustrie, die onder druk staat, maar nog voldoende body heeft om te profiteren van de herwaardering van de maakindustrie. De maakindustrie is en blijft de grootste werkgever in de regio waar bovendien alle scholingsniveaus (van MBO tot WO) werk vinden. Smart Industry is een uitgelezen kans om banen naar Noord Nederland te halen, en te voorkomen dat bestaande banen wegvloeien. Het doel van het fieldlab Region of Smart Factories is om Noord-Nederland uit te bouwen tot dé bakermat van Smart Factories en daarmee de basis te leggen voor een sterke maakindustrie.

thumbnail

Digital Factory Composites

Smart Industry Fieldlab

Niet voor niets zie je composieten in steeds meer toepassingen terug, van racefietsen en Formule 1 auto’s tot vliegtuigen en schepen. De combinatie van vezels en hars maakt het materiaal licht, sterk en in allerlei vormen te produceren. Het maken van composiet producten is echter nog ingewikkeld, kostbaar en in vele gevallen nog handmatig. Automatisering en digitalisering zijn nodig om de kosten drastisch te verlagen en zo de toepassing van composieten in veel meer producten mogelijk te maken. Bovendien vragen veeleisende klanten uit bijvoorbeeld de luchtvaartsector om hoge kwaliteit en het nauwgezet vastleggen van de verschillende productiestappen. Digitalisering van het productieproces is daarvoor ook essentieel.

thumbnail

De Cromvoirtse: Tijd en geld besparen dankzij Smart Industry

Flexibele processen Academy

Batchgrootte 1 en maatwerk op grote schaal. Het zijn zeer uitdagende trends voor maakbedrijven en hun toeleveranciers. Ze moeten steeds kleinere series produceren zonder dat de kostprijs mag oplopen. Binnen het fieldlab ‘Flexible manufacturing’ werken meer dan twintig partijen aan verschillende oplossingen.