Slim produceren

Slim produceren is foutloos produceren omdat elke productiestap 100% wordt gecontroleerd. Dankzij foutloze producten (zero defect) worden faalkosten geminimaliseerd. Principe ‘slim produceren’ Door altijd binnen de specificaties te blijven aan de uitgangzijde van een productiestap, zijn de ingangscondities van iedere vervolgstap steeds hetzelfde. Dat kan door elke stap in het productieproces voor 100% te controleren. Dus een digitale fabriek die afwijkingen in processen kan voorspellen, uitsluit en geen onnodig afval produceert. Technologie ‘slim produceren’ Om foutloos te kunnen produceren, is zeer nauwkeurige apparatuur nodig (micro/nano-niveau) en dienen gegevens goed te worden bijgehouden door middel van sensormeting, data-opslag, -analyse en machine learning (zogenaamde data-analytics). Wanneer dat is gerealiseerd, is de volgende stap naar mass customization mogelijk omdat instel- en aanloopverliezen kleiner worden. Advanced gaat verder dan kwaliteitscontrole. De huidige beschrijving gaat over de situatie waarbij je nog alles checkt. Terwijl we toe gaan naar een situatie met foutloze productie en geen onnodige afval en betrouwbare producten voor klanten.

Informatie

Inspiratie

Aan de slag